Tilbake

Ny medarbeider for lavspenning hos NEK 

NEK er inne i en periode med voksende oppdragsmengde. Martin Samset er derfor ansatt i NEK som prosjektleder for lavspenning. Han har 7 års bakgrunn som montør i Caverion. I senere år har han utdannet seg som elektroingeniør ved NTNU Gjøvik og har nylig avsluttet masterstudiet i fornybare energisystemer. 

Martin Samset begynte 7. august i NEK som prosjektleder innenfor lavspenning. I sin nye stilling vil han blant annet arbeide med viktige standarder som NEK 400, NEK 405 og NEK 399. 

Både praktisk erfaring og teoretisk kunnskap 

På tross av sin unge alder har Martin både god praktisk og teoretisk bakgrunn. Han arbeidet 7 år i Caverion som montør før han valgte å bli student ved NTNU på Gjøvik. Etter avlagt eksamen som elektroingeniør elkraft har turen gått videre til Universitet i Oslo. Her har han gått på masterstudiet i fornybare energisystemer. I disse dager venter han på sensuren for sin masteroppgave som har tatt for seg «solkraft i flermannsbolig». En viktig del av oppgaven har vært å utvikle et optimeringsprogram for fordeling av elektrisitet fra solanlegget 

–  Det har vært spennende å drive med forskningen som et ledd i masteroppgaven. Jeg har fått mye ny, relevant, kunnskap. Samtidig har også masteroppgaven gitt meg en større forståelse for det store bildet. Dette gir meg muligheten til å arbeide både med installasjon og fornybar energi, forteller Martin Samset. 

Gleder seg til komitearbeid

I NEK vil Martin hovedsakelig arbeide innenfor lavspenning. Det er en økende arbeidsmengde innenfor fagfeltet med stadig nye problemstillinger. Disse løses i standardiseringskomiteene og her vil Martin etter hvert bli en støttespiller for komitelederne. 

–  Jeg gleder meg til å arbeide med komiteene. Her får jeg tilgang til unik kompetanse blant noen av Norges fremste eksperter. Det store faglige nettverket i NEK er noe som gjør denne stillingen attraktiv. Samtidig får jeg arbeide med mange ulike problemstillinger. Personlig har jeg en stor interesse for digitalisering og det passer godt i den utviklingen NEK er inne i, fortsetter Martin. 

Aktiv medarbeider

Martin Samset er opprinnelig fra Oppsal i Oslo, men bor i dag på Bekkestua i Bærum kommune med samboer. Han lever et aktivt liv hvor trening er en viktig ingrediens. Spesielt squash dyrkes med stor entusiasme. 

–  Jeg er en person som er opptatt av å være i god fysisk form. En fin ting med NEK er at kontoret ikke er så langt unna der jeg bor, og i fin sykkelavstand. Sykkel er derfor kjøpt inn for å utnytte denne muligheten til ekstra mosjon, avslutter Martin Samset.