Tilbake

Ansvar som maskinbygger

Hvor vanskelig kan dette være, å være ansvarlig maskinbygger? Dette spørsmålet har vi stilt oss flere ganger, særlig etter utallige henvendelser fra ulike aktører i forskjellige bransjer som arbeider med maskiner. Man skal «bare» CE-merke maskinen og levere dokumentasjon i henhold til maskinforskriften.

Vi opplever ofte at de som tar kontakt med NEK vedrørende maskiner ofte forveksler forskrifter og standarder, eller at man faktisk ikke har satt seg tilstrekkelig godt nok inn i hverken forskrift eller standard.

Lovpålagte krav

Når det kommer til lovpålagte krav, er det selvfølgelig at man må følge kravene i det respektive lovverket, inkludert de tilhørende forskriftene. Å benytte standarder er frivillig, men de kan være vanskelig å unngå hvis man ønsker å arbeide effektivt og innenfor forsvarlige økonomiske rammer.

Standarder

Følger man kravene gitt i harmoniserte standarder fra EU, så kan man anta å ha oppfylt kravene i respektive direktiv standardene viser til. Dette refereres gjerne som «Presumtion of conformity». I Norge er det maskinforskriften som håndhever krav i maskindirektivet og her finnes det en rekke harmoniserte standarder som gir «presumtion of conformity».

Risikovurdering

Skal man påta seg ansvaret å være maskinbygger, altså CE-merking m/samsvarserklæring, så skal man følge kravene som ligger i maskinforskriften. Dette er ikke vesentlig forskjellig fra en elinstallatør som påtar seg ansvaret for en elinstallasjon og skriver samsvar med FEL (Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg) og som oftest sett viser til standardsamlingen NEK 400.

For begge disse nevnte forskriftene er det vesentlig at man har gjort en tilstrekkelig god risikovurdering. Når det gjelder elinstallasjoner kommer det krav via FEK om hvem som kan forestå elinstallasjonen og utføre arbeidet. For maskiner er det ikke noen krav til hvem som kan utføre arbeidet, men det anmodes om å benytte fagfolk innen de respektive disipliner.

Vil du vite mer?

Den 13. september arrangeres NEK Erfaringskonferansen maskin i Oslo. Vi senker skuldrene og tar en gjennomgang av regelverk med erfaringer man møter som maskinbygger og praktisk bruk av standarder.

Meld deg på Erfaringskonferansen!