Tilbake

NEK årsrapport for 2022

NEKs årsrapport for 2022 foreligger nå i digital utgave. Her kan du lese om ett begivenhetsrikt år med mange utgivelser av nye standarder og flere faglige arrangementer.

2022 var et godt år for NEK. Restriksjonene i forbindelse med pandemien ble opphevet, og vi kunne igjen starte opp den viktigste virksomheten vår. Nemlig møtene i de tekniske komiteene. Selv om vi gjennom hele pandemien gjennomførte møter digitalt er det noe eget ved å møtes fysisk.

Standarder

Det ble også gitt ut flere sentrale publikasjoner i 2022. NEK 399 kom i en omarbeidet utgave hvor det var lagt inn en ny metode for høyspenning.

Flaggskipet blant lavspent standardene, NEK 400, ble lansert for syvende gang. En av de store endringene var kravene til ladeklare bygg, som en konsekvens av kravene i TEK 17. Kravene til batterier ble også tatt ut av NEK 400 og vi fikk to nye batteristandarder.

Batteristandardene ble gitt ut i to utgaver. NEK 485 for bly-syre og NEK 486 som tar seg av kravene til lithium-ion. Med disse to standarden blir det rettet større oppmerksomhet mot trygge batteri-installasjoner som vil det bli mange av i tiden fremover.

NEK 440 – Elektriske kraftinstallasjoner ble for første gang på 8 år gitt ut i ny utgave. Denne standarden er den største innenfor høyspenning og kan lett sammenlignes med NEK 400 som tilsvarende for lavspenning.

Arrangementer

Arrangementer har blitt en større del av NEKs virksomhet gjennom de siste årene. Dette kommer som en konsekvens av at NEK ønsker et nærmere forhold til brukerne av standardene. Samtidig er det et stort behov for mer informasjon om standarder.

Arrangementene i NEK regi er nå i stadig større grad hybride eller rene webinarer. Ved å kunne delta digitalt har det også blitt mulig for deltakere fra hele landet til å være med uten å reise. At dette er en formel som har blitt godt mottatt viser deltakertallene. Lanseringen av NEK 400 ble fulgt av hele 5.000 deltakere, som enten deltok digitalt eller fysisk under Eliaden.

Økonomi

NEK hadde i 2022 et godt finansielt år og endte med et overskudd. Som en non-profit organisasjon blir dette overskuddet pløyd tilbake til driften. Dette gir rom for å satse enda sterkere mot å tilby de elektrotekniske miljøene gode, standardiserte løsninger.

Du kan lese mer om NEKs 2022 i årsrapporten for 2022.