Tilbake

Gratis webinar 15. juni! Lansering av NEK 405 Avhending

For at forbruker skal ha et betryggende informasjonsgrunnlag om elanlegget ved avhending lanseres en ny del av NEK 405 serien. NEK 405-2-3 Avhending er en tilstandsrapport som kan utføres av sertifisert elektriker.

Forskriften til avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar 2022 skal sørge for at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp. Imidlertid har ikke forskriften stilt gode nok krav til dokumentasjonen av elanlegg. Resultatet er et økende antall tvistesaker på grunn av feil og mangler ved det elektriske anlegget. Faktisk så mange at elanlegg har gått fra tredje flest tvistesaker til flest med god margin.

NEK 405-2-3 Avhending beskriver metode for tilstandsvurdering av elanlegget som vil gi kjøper en bedre oversikt over de feil og mangler som er i boligen.  Dette er en kontroll som kan gjennomføres av sertifiserte elektrikere. På grunn av det høye antallet av tvistesaker forventes det at etterspørselen etter slike tilstandsrapporter vil stige, og installatørfirmaer kan få en ny inntektskilde.

Les mer om gratis NEK 405 Avhending og meld deg på