Tilbake

Seminar om ny NEK 900 – Elektriske Jernbaneinstallasjoner

NEK 900 er den ledende standarden for elektriske jernbaneinstallasjoner. Standarden har nå blitt gitt ut i en ny og revidert utgave. For å presentere standarden og endringer som har blitt foretatt inviterer NEK, i samarbeid med Bane NOR, til seminar 24. mai.

Ny NEK 900 – metode for å oppfylle FEF for jernbane

NEK 900 – Elektriske jernbaneinstallasjoner er nylig gitt ut i en revidert utgave. For å gå igjennom den nye standardsamlingen inviterer NEK og Bane Nor til seminar 24. mai. Seminaret vil avholdes i Bane Nor sine lokaler i Oslo Sentrum.

-NEK 900 har blitt den ledende metoden for å tilfredsstille bestemmelsene for jernbaneanlegg i FEF. Det har vært stilt en del forventninger til en ny utgave da det er hele 9 år siden forrige gang. Vi synes derfor det er på sin plass å markere dette med ett seminar, forteller Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel i NEK.

Europa-standarder

NEK 900 er satt sammen av flere av de mest aktuelle Europa-standardene, for elektriske installasjoner i jernbane. Ved å bruke Europa-standardene får vi en enhetlig måte å foreta installasjoner på tvers av EU og EØS-området. Dette har en rekke fordeler. Ikke minst ved anbudsprosesser hvor henvisning til standarder gir alle leverandør samme forståelse av leveransen.

Hva skjer under seminaret?

Under seminaret vil de enkelte delene bli gått igjennom av eksperter, som har tatt del i utviklingen av standarden.

NEK EN 50119 Faste installasjoner – Kontaktledninger
Denne delstandarden omhandler beskrivelse av hvilke funksjoner en kontaktledning skal ta hensyn til. Endringene fra sist utgave vil bli gjennomgått av Bjørn Ivar Olsen fra Bane Nor. Han er senioringeniør og har lang erfaring fra arbeid med kontaktledningsanlegg.

NEK EN 50122: Jernbaneapplikasjoner – Faste installasjoner – Elektrisk sikkerhet, jording og returkrets
Standarden består av tre deler, der del 1 omhandler elektrisk sikkerhet, del 2 omhandler korrosjonsbeskyttelse ved likestrømsjernbane, og del 3 omhandler beskyttelse mot gjensidige elektromagnetiske påvirkninger ved nærføring mellom vekselstrøms- og likestrømsjernbane. Øyvind Stensby fra Norconsult vil gå igjennom delstandardene. Øyvind arbeider til daglig med jording av jernbaneanlegg.

NEK EN 50126 – Forhold rundt RAMS-standardene og nye veiledere
Under seminaret vil sjefingeniør Terje Sivertsen fra Bane NOR gå igjennom status og videre planer for standardiseringen av jernbane-RAMS og utviklingen av norske veiledere til de aktuelle standardene. Terje er leder av standardiseringskomiteen NK 9 – Elektriske Jernbaneanlegg, som har utviklet NEK 900.

NEK EN 50562 – Vernetiltak og sikkerhet i forsyningsanlegg
Steinar Danielsen fra Bane NOR er sjefingeniør med ansvar for vernetiltak og sikkerhet i forsyningsanlegg. Dette er en av standardene som vurderes inkludert i en ny NEK 900 – Del B

NEK 900 – Del B
Det er behov for ytterligere bruk av elektrotekniske standarder i jernbanesektoren. NEK vurderer å utvikle NEK 900 – Del B. Under seminaret vil Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel i NEK, gå igjennom foreslåtte standarder til denne utvidelsen av NEK 900.

Hvem vil ha nytte av NEK 900 seminaret?

-Dette blir et seminar som vil ta for seg store deler av kravene som blir satt til et elektrisk jernbaneanlegg. Både utstyrsleverandører, installatører, konsulenter og andre som arbeider tett opp mot Bane NOR vil ha glede av dette seminaret. Vi forventer selvfølgelig også en stor delegasjon fra Bane NOR. For de som ønsker å kjøpe standarden har vil laget en egen påmeldings-kategori hvor man får med seg standarden til en redusert pris, avslutter Gunnar Gjesdal.

 

Les mer om NEK 900 seminaret og meld deg på!