Tilbake

Funksjonssikkerhet i maskiner og industri

Alarm – en person har kommet inn i farlig sone og kan være i fysisk fare. Maskinen som opererer inne i sonen blir automatisk stoppet.

Dette er et eksempel på funksjonell sikkerhet. Det er en del av den generelle sikkerheten til et system eller en enhet som er avhengig av automatiske sikkerhetstiltak som er implementert for å ta hånd om en potensielt farlig situasjon.

Standarden NEK EN IEC 62061 Maskinsikkerhet – Funksjonssikkerhet til sikkerhetsrelaterte kontrollsystemer tar seg av ovenfor nevnte hendelser.

6. desember holder NEK et gratis webinar som blant annet peker inn mot denne standarden.

Sikkerhet

For å ivareta sikkerheten til maskiner/prosesser og de som betjener dem, er det nødvendig med sikkerhetstiltak. Maskinkontrollsystemer som gir sikkerhetsfunksjoner vil ikke bare oppdage en risiko, men i tillegg iverksette forebyggende tiltak for å redusere bestemte risiko.

IEC publiserte  i 2021 sin andre utgave av IEC 62061, Safety of machinery – Functional safety of safety-related control systems. Denne standarden ble samme år publisert av Cenelec som EN IEC 62061:2021.

EU la 7. april i år denne standarden til listen over harmoniserte standarder under EUs maskindirektivet 2006/42/EU. NEK har implementert denne standarden som NEK EN IEC 62061:2021.

Ifølge Wolfgang Reinelt, prosjektleder for den nye utgaven av IEC 62061, «Målet med IEC 62061 har vært å anvende kravene til funksjonell sikkerhet i maskinsektoren. Med den oppdaterte utgaven av IEC 62061 har vi adressert nye områder som ikke-elektroniske teknologier, programvareaspekter (software), sikkerhet og testing.» Denne utgaven byr også på forbedringer når det gjelder struktur, lesbarhet og inkludering av mange nye eksempler.

NEK EN IEC 62061 gir en metodikk og krav for å bestemme sikkerhetsintegriteten for hver sikkerhetsfunksjon, muliggjør utforming av passende sikkerhetsfunksjoner og integrerer sikkerhetsrelaterte delsystemer. I tillegg lister standarden tiltak for å validere sikkerhetsfunksjonene.

Forstå funksjonell sikkerhet

IECs horisontale standard-serie IEC 61508 gir funksjonelle sikkerhetskrav som gjelder for et bredt spekter av industrisektorer. Det krever analyse av potensielle risikoer eller farer ved et gitt system eller utstyr, og gir kategorier for å bestemme sannsynlighetsnivået for en potensiell fare og konsekvensene dersom det skulle inntreffe. Sikkerhetsintegritetsnivåer (SIL) er definert for å angi i hvilken grad et system vil oppfylle sine spesifiserte sikkerhetsfunksjoner.

NEK EN IEC 62061:2021 tilbyr en spesifikk sikkerhetsstandard for maskinindustrien som er helt på linje med NEK IEC 61508, inkludert SIL-tabeller, prinsippene og vokabularet. Med NEK EN IEC 62061:2021 har man vært i stand til å spesifisere prinsipper som er veldig spesifikke for maskinindustrien og som ikke er håndert i IEC 61508-serien.

NEK IEC 61508 henvender seg primært til større sektorer, som prosessindustrien, samt sektorer med høye krav til integritet, så som f.eks. olje og gassindistrien, luftfart, romfart og jernbane. Disse sektorene krever ofte strengere SIL-krav, så som SIL3 og SIL4, mens dette ofte ikke er tilfelle for maskiner. Dessuten består disse bransjene ofte av store selskaper, med hele avdelinger dedikert til sikkerhet og pålitelighet, mens dette er mindre utbredt i maskinsektoren.

Resultatet i følge Reinelt, «var ikke å gjøre maskiner mindre trygge, men snarere å gjøre det tilstrekkelig trygt for de som jobber i dette domenet og la små og mellomstore bedrifter effektivt arbeide med standarden.»

Samarbeid med ISO

I likhet med IEC 62061, har ISO publisert en standard for design og implementering av sikkerhetsrelaterte kontrollsystemer for maskiner, som tar for seg ikke-elektriske teknologier, kjent som ISO 13849-1. Denne er i Europa via CEN publisert som EN ISO 13839-1.

I et forsøk på å samkjøre IEC 62061 og ISO 13849-1, har en felles arbeidsgruppe  – Joint Working Group 14 – blitt satt opp mellom IEC TC 44 og ISO TC/199.

Den nye utgaven av IEC 62061 bygger på arbeidet til fra denne felles arbeidsgruppen. Det man erfarte og lærte i det arbeidet er lagt inn i den nye utgaven.

Følgelig har NEK EN IEC 62061:2021 forbedret flere punkter i standarden: funksjonell sikkerhetsstyring som tar for seg maskinarbeidsflyten, utvidet omfanget til å inkludere ikke-elektriske teknologier og sikkerhetsrelatert programvare. Angående risikoreduksjon, «performance levels» (PLx) definert i ISO 13849 er nå integrert i de sikkerhetsrelaterte kontrollsystemene definert i IEC 62061.

Det er også lagt større vekt på programvareaspekter (software) for å overholde krav spesifisert i eldre standarder. Kravene i den nye utgaven av NEK EN IEC 62061:2021 fremhever det å unngå feil i programvarens (software) livssyklus, og å sikre at kravene genererer lesbar, forståelig, testbar, vedlikeholdsmessig og korrekt programvare.

Adresserer cybersikkerhet

Med konvergering av IT- og OT-teknologi blir cybersikkerhet i økende grad en viktig faktor som kan påvirke den generelle sikkerheten. Cybersikkerhet er inkludert i den nye utgaven av NEK EN IEC 62061. Som Wolfgang Reinelt Reinelt forklarte da man ga ut standarden; «Den nåværende filosofien bak IEC 62061 anser at cybersikkerhet må vurderes i sikkerhetsrelaterte kontrollsystemer. Det krever at cybersikkerhetstiltak ikke skal ha en negativ effekt på den generelle sikkerheten.»

Utgaven av standarden krever også sikkerhetsrisikovurderinger for å identifisere truslene og sårbarhetene ved det sikkerhetsrelaterte kontrollsystemet.

Muligjør trygge smarte fabrikker

Smarte fabrikker (smart produksjon) utnytter ny teknologi i høy grad og bringer intelligens ned til produksjonsgulvet. Ved å automatisere prosesser, samle inn, analysere og generere data, kan smarte fabrikker forbedre effektiviteten, redusere kostnadene og øke fleksibiliteten. Det er en teknologidrevet tilnærming som integrerer de fysiske og virtuelle miljøene.

NEK EN IEC 62061:2021 bringer sikkerhet til denne visjonen. Den forventes å bli benyttet av maskinprodusenter, systemintegratorer så vel som komponentprodusenter når de bygger trygge og smarte fabrikker og maskiner for fremtiden.

 

Meld deg på vår webinar