Tilbake

IEC TC 3 plenarmøte i Oslo 2022

IECs tekniske komite TC3 avholdt nylig sitt plenarmøte i Oslo.

TC 3 er komiteen for dokumentasjon, symboler og klemmemerking. Fra 7. til 10. juni avholdt de plenarmøte i Oslo. Dette var det første plenarmøtet på 2 år hvor deltakerne kunne samles fysisk. I tillegg til selve plenarmøtet ble det gjennomført flere arbeidsgruppemøter. Eirik Selvik leder den internasjonale komiteen og det var derfor ekstra stas å kunne avholde møtet i Norge.

Den norske speilkomiteen NK 3 var representert ved sekretær Kristoffer Gjertsen. NK 3 består av 8 engasjerte medlemmer. Vi oppfordrer også andre som kan være interessert om å ta kontakt.

NK 3 – Dokumentasjon, symboler og klemmemerking — Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)

Slik blir du medlem — Norsk Elektroteknisk Komite (NEK)

Komiteen jobber mye med standarder for strukturering av informasjon på digitale format. De har kommet langt i arbeidet med flere aktuelle standarder og revisjoner:

IEC 81355-1 ED1 Classification and designation of documents for plants, systems and equipment – Part 1: Rules and classification tables

ISO 81346-10 ED1 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designation – Part 10: Power plants

ISO PAS 81346-101 ED1 Industrial systems, installations and equipment and industrial products — Structuring principles and reference designations — Part 101: Power plants — Modelling concepts and guidelines

Komiteen har nylig revidert flere standarder som er relevante for norske virksomheter:

IEC 60152:2021  ED 2 Designation of phase differences by hour numbers in three-phase AC systems

IEC 60445:2021  ED 7 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations and conductors

IEC 60757:2021  ED 2 Code for designation of colours

IEC 81346-1:2022 ED 2 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules