Tilbake

Ekomkonferansen 2022

Den 14. september arrangerer NEK Ekomkonferansen på the Hub i Oslo. Programmet under konferansen tar mål av seg til å gi et godt bilde av hva som rører seg i ekom-bransjen om dagen.

.

Den norske ekom-bransjen er inne i en spennende tid hvor nye muligheter kommer på løpende bånd. De ny 5G-nettene kommer for fullt, IoT og digitale tvillinger har blitt en naturlig del av teknologisk infrastruktur.

Samtidig kommer det også endringer i ekom relaterte forskrifter og tilsyn, som vil påvirke bransjen. Under årets Ekomkonferansen 14. september er dette noen av problemstillingene som blir behandlet:

 

Foreløpig program ekomkonferansen 2022

09:30-10:00 Krig i Europa – hva innebærer dette av økte trusler?
Kan Norge bli mer utsatt for angrep mot sentral infrastruktur?
10:00-10:30 Frekvensbånd: Vår usynlige, men viktige naturressurs.
Utnytter vi mulighetene som ligger i frekvensbåndene?
10:30-10:45 Kaffepause
10:45-11:15 Radio Equipment Directive (RED)
Hva innebærer dette av endringer i myndighetenes regulering av el- og ekomutstyr?
11:15-12:00 Nøytrale 5G-nett innendørs
Hvordan kan dette påvirke EKOM installasjoner frem mot 2030?
12:00-13:00 Lunsj
13:00-13:30 IoT i byggindustrien.  Hvilke muligheter ligger i IoT
Hvordan skape sikre IoT installasjoner.
13:30-14:00 Digitale tvillinger
Hvordan kan digitale tvillinger skape praktisk nytte i små og mellomstore bedrifter
14:00-14:15 Kaffepause
14:15-14:35 Regelverksutvikling innen NKOM
Det siste innen forskrifter og tilsyn
14:35-14:55 NEK 700 – sentrale elementer
Hvordan skal rådgivende ingeniører og installatører forholde seg til NEK 700?
14:55-15:15 NEK EN 50310
Utjevningsnett for telekommunikasjon i bygninger og andre anlegg
15:15-15:45 Kaffepause
15:45-16:15 Standarder og markedsmuligheter innen velferdsteknologi
16:15-16:45 Hva innebærer det å selge cybersikkerhet?
Hva kreves av bransjeaktører som ønsker å bygge forretningsmuligheter innen cybersikkerhet
Les mer og meld deg på konferansen 14. september!