Tilbake

Ny fagsjef for elektriske forsyningsanlegg

NEK har nylig ansatt Lars Jakob Paulsen som ny fagsjef for elektriske forsyningsanlegg. I den nye stillingen vil Paulsen blant annet få ansvar for flere standardiseringskomiteer og standarder som NEK 440 Stasjonsanlegg over 1kV.

Lars Jackob Paulsen

Lars Jakob Paulsen ble 4. april ansatt som ny fagsjef for elektriske forsyningsanlegg. Dette er en nyopprettet stilling og en del av NEKs plan for en styrket faglig satsning.

Høy kompetanse

Lars Jakob er opprinnelig fra Kragerø, men er nå bosatt i Oslo. Han er utdannet ved NTNU i Trondheim og har en master i Electrical Power Engineering. Etter endt utdannelse startet han å arbeide med nettplanlegging i det som i dag er Elvia. De siste årene har han arbeidet med Elvias regionalnett som plan og fagansvarlig.

-Jeg ble veldig glad da Lars Jakob takket ja til å bli ny fagsjef i NEK. Han har god faglig tyngde og erfaring på tross av sin unge alder. Dette representerer en fornyet giv innenfor et svært viktig fagfelt for NEK, forteller Leif Aanensen, adm dir i NEK.

Tungt ansvar

Lars Jakob vil i sin nye stilling få administrativt ansvar for flere standardiseringskomiteer. Dette gjelder blant annet NK 99 Høyspenningsanlegg, som står bak den anerkjente standarden NEK 440 – Stasjonsanlegg over 1kV. Han blir også engasjert i NEKs Young Professional arbeid. Young Professional er et initiativ for å rekruttere unge mennesker til standardiseringsarbeid, som ble startet av IEC.

-Å starte opp i NEK er som å bli kastet ut på dypt vann. Her har det gått unna fra dag 1 og arbeidsoppgavene strømmer på. Blant annet har jeg ansvaret for å lansere en ny utgave av NEK 440 i september. Dette er en standard de aller fleste nettselskap arbeider etter og det blir en spennende tid fram mot lanseringswebinar 8. september forteller Lars Jakob Paulsen.

Grønt engasjement

Det er en aktiv ny medarbeider NEK har ansatt. Foruten en generell interesse for utendørs opplevelser er han også aktiv volleyballspiller. Allikevel er det kanskje først og fremst engasjementet for miljø og klima som definerer Lars Jakobs interesser.

-Jeg er mer enn normalt opptatt av miljø og klima. Det er lenge siden jeg innså hvor viktig energisektoren er for at vi skal kunne nå klimamålene. Muligheten jeg får gjennom NEK til å tilrettelegge for bærekraftige, klimavennlige og effektive løsninger for elkraft er en viktig motivasjon for å takke ja til stillingen. Å være en del av det grønne skiftet ser jeg virkelig fram til avslutter Lars Jakob Paulsen.

Les mer om fagområdet overføring og distribusjon.