Tilbake

Gratis webinar – lansering av NEK 399!

5. mai vil en ny utgave av NEK 399 lanseres. Den nye utgaven vil være vesentlig omarbeidet og vil inneholde en ny metode for tilknytning, Den nye metoden kalles «medode D» og gir krav til høyspenning.

For å markere lanseringen av den nye standarden inviterer NEK, Nelfo og Ren til et gratis webinar.

NEK 399 omhandler tilknytning mellom sluttbrukers elanlegg og ekomnett mot tilsvarende allment nett. Normen spesifiserer krav til utforming av tilknytningspunkt, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter – og danner grunnlag for privatrettslig avtale mellom partene.

Formålet med normen er å til rette for effektiv samhandling, forutsigbarhet og størst mulig grad bruk av standardiserte løsninger. Normen spesifiserer også krav til design, utforming og test av tilknytningsskap.

  1. mai vil en ny utgave av NEK 399 lanseres. Den nye utgaven vil være vesentlig omarbeidet og vil inneholde en ny metode for tilknytning, Den nye metoden kalles «medode D» og gir krav til høyspenning.

For å markere lanseringen av den nye standarden inviterer NEK, Nelfo og Ren til et gratis webinar 5. mai.

Les mer om webinaret og meld deg på!