Tilbake

Webinar NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet

Har du lite kjennskap til maskinsikkerhet, eller er det lenge siden du fikk frisket opp din kunnskap om NEK EN 60204-1? NEK avholder webinar den 15. juni hvor vi går gjennom det elementære om regelverk, forskrifter og aktulle standarder. Vi legger hovedvekten på en gjennomgang av NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet – Elektrisk utstyr på maskiner.

Maskin

Regelverk/forskrifter - NEK EN 60204-1

Hva er en maskin? Jo, det er svært enkelt forklart;

«-en enhet som er utstyrt med eller beregnet til å utstyres med et drivsystem…hvor minst en del er bevegelig..»

Dette er sitat hentet rett ut fra Forskrift om maskiner. Definisjonen er noe lengre i paragraf 2 i forskriften.

Man bør grunne litt på hele definisjonen og øvrig innhold i forskriften for å forstå at dette dreier seg om grunnleggende sikkerhet, eller som beskrevet i tittel på Vedlegg 1:

«Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner«.  

Maskinbygger

Alle maskiner skal i henhold til maskinforskriften CE-merkes. Dette er maskinbygger sitt ansvar. Det å avklare hvem som er maskinbygger og dermed påta seg dette ansvaret er svært viktig før man setter en maskin i drift eller omsetter denne i markedet (EU/EØS). Følger man kravene i forskriften og CE-merker korrekt skal alt være i orden. Man trenger faktisk ikke å benytte seg av standarder. MEN – det kan gjøre arbeidet betydelig mye enklere!

Harmoniserte standarder

NEK EN 60204-1:2018 er en norsk oversettelse av EN 60204-1:2018. Denne standarden er listet opp i EUs tidene (OJEU) og gir det man kaller «presumtion of conformity».

Eller sagt på en annen måte – følger du kravene i standarden har du oppfylt kravene i direktivene/forskriftene. Altså en mye enklere metode enn å dokumentere på annet vis at man har fulgt kravene i direktiver/forskrifter. Det er det man må gjøre hvis man ikke kan henvise til at man har benyttet harmoniserte standarder.

Mer om dette og hvordan man benytter og forstår standarden NEK EN 60204-1:2018 vil vi ta for oss på vårt webinar den 15. juni

 

Les mer om Maskinsikkerhet 2022 og meld deg på!