Tilbake

Hvordan kan havvind bli en norsk suksess?

Havvind gir enorme muligheter for energiproduksjon. Norge kan skape en ny nøkkelindustri, men da må vi gripe muligheten. NEKs webinar om havvind 24. mars vil peke på både utfordringer og muligheter.

Hva skal til for at Norge blir ledende på havvind?

Den norske kompetansen innenfor offshore og gunstige værforhold i Nordsjøen kan gjøre flytende havvind til et nytt industrieventyr både for energiproduksjon, utstyrsleveranser og eksport av teknologi. Mulighetene ligger der, men hva skal til for at havvind blir en suksess for Norge? Svarene på mye av dette vil komme under NEKs webinar om havvind 24. mars.

Under webinaret vil du møte noen av Norges fremste eksperter og premissgivere for havvind.


Arild Røed
NEK
Fagsjef maritim

NEKs rolle i energiproduksjon til havs

Arild Røed er NEKs fagsjef for maritime elektroinstallasjoner og elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder. Han er leder av landstrømforum som arbeider med anbefalinger, prinsippløsninger og standarder for landstrømsløsninger, og legger premissene for utviklingen innenfor dette området.

Arild ivaretar også det viktige internasjonale sekretariatet for IEC TC 18 Elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten.


Kristin Myskja
Olje og energidepartementet
Avdelingsdirektør

Havenergiloven, havenergiforskriften og konsesjonsrunder

Kristin er avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementets kontor for havvind som er under oppbygging. Hun har vært sentral i utviklingen av et reguleringsregime for havvind. Som fagdirektør ledet hun i flere år CCS-prosjektet for fangst og lagring av CO2.


Hans Peter Rebo
Norsk Industri
Bransjesjef

Hvordan møter norsk industri utfordringen?

Foredragsholder er Bransjesjef for Elektro og Energi i Norsk Industri. Han er utdannet sivilingeniør og dr.ing. fra NTH/NTNU. Han har 20 års erfaring fra olje- og gassbransjen og 7 års erfaring som Fagsjef i Norsk Industri, bl.a. fra sektorstyret for petroleum.

Han har lang erfaring fra CO2 fangst og lagring og offshore vindkraft. Hans Petter startet som bransjesjef for Elektro og Energi 20.  august 2021.

Amund Ljønes, StatnettAsbjørn Ljønes
Statnett
Teamleder

Statnetts rolle i fornybar energiproduksjon til havs

Amund Ljønes arbeider som teamleder for Plan Hav i Statnetts nye divisjon for Utvikling Hav.  I team hav jobber han med planer både for de havområdene som regjeringen har åpnet, men også med ett blikk lenger frem mot 2040 og 2050. Amund har mastergrad i teknologi fra institutt for industriell økonomi ved NTNU. Han har arbeidet med nettutviklingsplanen, arbeidet med mellomlandsforbindelsene og var kontraktsleder i NSL-prosjektet.  Statnett har høye ambisjoner og ønsker en rolle som systemansvarlig, planlegger og utbygger.


Sigve Knutsen
Petroleumstilsynet
Direktør

Petroleumstilsynet skal ha tilsyn med vindkraftanlegg til havs

Sigve Knudsen er som Direktør for juss og rammevilkår en del av hovedledelsen i Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet fikk delegert myndighetsansvar for fornybar energiproduksjon til havs 17. august 2020 og er nå godt i gang med å utvikle et nytt sikkerhetsregelverk for fornybar energiproduksjon til havs (havvind). Det nye regelverket vil bygge på erfaringene fra olje- og gassvirksomheten. Arbeidet henter inspirasjon fra annen lignende industri som vindkraft på land, havvind internasjonalt og andre land som har komment lengre enn oss.


John Olav Giæver Tande
Sintef
Sjefsforsker

Eksempel på standardiseringsarbeid innenfor havvind

John Olav er sjefsforsker ved SINTEF Energiforskning AS. Han arbeider tungt innen flere forskningsområder for havvind. Nettilknytning av offshore vindparker er et sentralt forskningsområde. Han er tilknyttet Nasjonalt Smartgrid laboratorium. Han er også tilknyttet FME North Wind, NOWRIC og EUs SETWIND-prosjekt. Jon Olav er leder av den nasjonale standardiseringskomiteen NK 88 som dekker design, kvalitetssikring og sertifisering av vindkraftverk på land og til havs herunder mekaniske og elektriske system samt blader, tårn, kontroll og vern og nettilknytning.


Steinar Midttveit
Equinor
Rådgiver

Eksempel på standardiseringsarbeid innenfor havvind

Steinar Midttveit er rådgiver innen undervanns elektroteknologi og sjøkabler i Equinor. Steinar har en MSc grad innen elkraft fra NTH. Han har mer enn 30 års erfaring innen undervanns elektroteknologi. Før Equinor arbeidet han med undervanns pumpesystemer i Framo Engineering.

Steinar leder NK 18C og IEC/IEEE JWG 31 i TC 18 som utvikler standarder for undervanns elektroutstyr og systemer.

 

Les mer om webinaret og meld deg på!