Tilbake

Lyn kan gi kostbare utfordringer for solceller

Installasjoner av solcelleanlegg øker sterkt og vil bli en betydelig produsent i tiden framover. Det forventes en økt forekomst av utladninger fra lyn i Norge på grunn av klimaendringene. Et lynnedslag som påvirker solcelleanlegget, kan få store konsekvenser. En risikovurdering av behovet for lynvern kan gjøres etter NEK 320, og vil være en god plattform for eventuelle tiltak.

Installasjon av solceller øker kraftig

Installasjon av solcelleanlegg har gjennom de siste årene fått en kraftig vekst. Dette skyldes ikke minst fallende priser, men har også fått en forsterket interesse på bakgrunn av høye energipriser.  Enova har også økt sin støtte til solcelleinstallasjoner i private boliger slik at NVEs estimater om en mangedobling av dagens anlegg er høyest reele. Rapportene fra installatørene av solcelleanlegg forsterker dette bildet, og det er all grunn til å tro at produksjon fra solceller blir betydelig.

Kabling av solcelleanlegg

Effekten et lynnedslag vil ha på elanlegget forsterkes av lengden på kabler og lederløkker. Når man kobler sammen de ulike panelene til èn streng er det derfor viktig å unngå lederløkker. Disse kan for eksempel skapes ved at data eller sensorkabler krysser de spenningssatte lenkene. El- og ekomkabler må derfor føres sammen langs hele ruten.

-De norske installatørene av solcelleanlegg har høy kompetanse på installasjon. Med økt etterspørsel må vi forvente at det kommer flere aktører på banen. Det er derfor viktig at man sørger for at installatøren utfører arbeidet etter NEK 400, og at man mottar en samsvarserklæring ved ferdig arbeid. Da vil man være trygg på at installasjonen er korrekt utført og man har dokumentasjon som kan bli viktig ved avhending eller forsikringssak, forteller Kristin Fagerli, fagsjef fornybare energi i NEK.

Lynvern i solcelleanlegg

Selv om ett solcelleanlegg i seg selv ikke øker sannsynligheten for lynnedslag kan konsekvensene bli dramatiske. Kraftig lyninterferens kan injiseres i bygningen gjennom solcelleanlegget. Dette kan medføre betydelige skader på selve solcelleanlegget, som på tross av sterkt fallende priser fortsatt representerer en stor investering. Skader på andre deler av elanlegget er også sannsynlig og eksisterende overspenningsvern vil ikke være tilstrekkelig for å hindre skade. For en bedrift er imidlertid kostnadene vel så mye forbundet med skader på produksjonsutstyr og infrastruktur. Dette kan medføre produksjonsstans og bortfall av forretningskritiske systemer.

– Å installere ett lynvern i forbindelse med solceller er en lav kostnad i forhold til totalinvesteringen, og kan regnes som en billig forsikring. Allikevel er det dessverre ikke mange som har dette som en del av vurderingene ved installasjon av solceller. På grunn av klimaendringen er det spådd en økt mengde lynnedslag i Norge. Spesielt kan vi forvente oss flere under vinter, vår og høst. Behovet for vern er derfor økende, fortsetter Kristin Fagerli.

Risikoanalyse

Ikke alle bygninger eller solcelleanlegg er like utsatt for mulig lynnedslag. Imidlertid burde en risikoanalyse av disse forholdene være et første skritt for å skape trygghet. Standarden NEK 320 har med seg metoder (NEK IEC 62305-2) for å bestemme risiko for lynnedslag. Ved å gjennomføre denne analysen vil man få et bilde av faren for lynnedslag ved det aktuelle anlegget, og kan installere adekvate vern.

-Som en generell regel bør man foreta en risikovurdering av behovet for lynvern når man installerer et solcelleanlegg. Standarden NEK 320 gir en god metode for dokumentasjon av risiko. Den er basert på NEK IEC 62305 og har stor anerkjennelse internasjonalt. Med risikovurderingen på bordet kan du lettere foreta valgene som er riktig for ditt anlegg, sier Lars Ihler, fagansvarlig for lynvern i NEK.

NEK ønsker å øke oppmerksomheten rundt lynvern i norske solcelleanlegg. Det blir derfor arrangert et webinar 16. mars som tar opp disse problemstillingene.

Mer om webinaret Lynvern i solcelleanlegg den 16.3 og påmelding her!