Tilbake

Høring – Amendement 1:2022 til NEK 502:2016

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer høringsinstansene til å komme med innspill på NEK 502:2016 Amendement 1:2022 Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder.

Bakgrunnen og begrunnelse for forslaget

Forside NEK 502:2016

NEK 502:2016 Amendement 1:2022 er utarbeidet av normkomité NEK/NK 23B og skal benyttes sammen med NEK 502:2016.

Dette Amendment 1 utgjør en teknisk revisjon av standard-blad (sheets), oppdatering med referanser og nasjonale forskrifter i tillegg til oppdatering av språk og format.  Ved denne revisjon er det etter ønske fra markedet lagt til 3-polet stikkontaktsystem for bruk i TN nett på laster med større effektbehov, f.eks. induksjonstopper for komfyr.

Amendement 1 bygger videre på eksisterende utgave av NEK502:2016 for å hindre ytterligere utsettelse før neste utgave av IEC 60884-1. En komplett ny utgave av NEK502 kan forventes når pågående arbeid innen standardserien IEC 60884 av flere pågående deler er sluttført.

NEK 502 er en Norsk standard med Norske tillegg og avvik til NEK IEC 60884-1 som gjelder for plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder som brukes i Norge.  NEK 502 er også nevnt i Forskrift om elektrisk utstyr (FEU). 

Høringsfrist 

Link til høringsiden og dokumenter ligger her

NEK ber om at høringsinstansene meddeler sine kommentarer senest 25. februar 2022. Alle kommentarer sendes til trond.salater@nek.no  

Se NEK 502 i nettbutikken!