Tilbake

God nok sikkerhet for fjernaksess?

Et av dilemmaene rundt fjernaksess er som på mange omdråder sikkerhet målt mot fleksibilitet og funksjonalitet. For at systemet skal være praksis må man vurdere hvilke sikkerhetstiltak man skal ha som gjør at arbeid kan utføres effektivt. Utfordringen ligger i å balansere lista mellom disse behovene.

Fjernakssess gir reduserte kostnader og effektivitet

I dag er det svært mange funksjoner i produksjon og kritisk infrastruktur som utføres gjennom fjernaksess. Fjernaksess gir en rekke fordeler ved at man kan utføre arbeidsoppgavene uten å være fysisk til stede i produksjonsmiljø. På den måten arbeider man mer effektivt, reduserer kostnader og minimerer uønsket nedetid. Samtidig blir det også enklere å involvere samarbeidspartnere og leverandører for installasjon, vedlikehold og oppgraderinger.

Fjernaksess kan gi uønsket tilgang

Enkel tilgang til systemene er selvfølgelig ikke uten skjær i sjøen. Det gjør at også uønskede elementer kan finne veien inn.

-Å lage en løsning som er bortimot vanntett er ikke utfordringen, for det lar seg gjøre. Utfordringen ligger i å ivareta cybersikkerhet samtidig som man skal ha fleksibilitet mot underleverandører og andre som jobber med systemet. Lista må derfor balanseres slik at man får et system som virker i praksis, men samtidig ivaretar sikkerhet på en god måte , forteller Bjørn Høiås, IKT-sikkerhetskoordinator i Elvia,

Fordeler må veies mot ulemper

For å ha en praktisk tilnærming for bruk av fjernaksess må derfor kost, nytte og risiko veies opp mot hverandre. Lista for sikkerhetstiltak må være tilstrekkelig høy for at man får god beskyttelse. Samtidig må man ta hensyn til brukernes behov for fleksibilitet og det finansielle.

-Aksesser har mektige krefter som kommer bedriftene til gode i form av fleksibilitet mot, for eksempel, underleverandører. Riset bak speilet er at disse kreftene kan få motsatt fortegn og forårsake mye skade. I Elvia har vi utviklet løsninger for å sikre oss mot skade. Blant annet stoler vi ikke bare på en teknologi ved fjernaksess, men baserer oss på to, fortsetter Høiås.

Presenterer hvordan Elvia løser utfordringene

Under NEK Cybersikkerhetkonferansen er Bjørn Høiås en av foredragsholderne. Han vil snakke om problematikken rundt fleksibilitet, sikkerhet og hvilke kompromisser som er nødvendige for å få et praktisk system.

Les mer og meld deg på Cybersikkerhetskonferansen!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Bli med NEK til Young Professionals i Edinburgh

Dato
06.06.2024

Hydrogentog  – utvikling i full fart

Dato
06.06.2024