Tilbake

Lete etter feil

Elkontrolløren har en viktig oppgave. Se etter feil. De er ikke alltid synlig, men feilene finnes nesten alltid. Begynner elkontrollen med en prat med anleggseier er ofte veien til feil kortere.

Elkontrolløren sin leteaksjon

Elkontrollørene får en stadig viktigere oppgave. Både landbruk, næring og hjem blir stadig mer avanserte. Flere elektriske installasjoner finnes og til sammen betyr dette en større belastning på anlegget. Uten en tilstrekkelig kontroll kan elanlegget ha alvorlige mangler.

Morten Haslev, El-Sikkerhet Midt Norge AS

-Som elkontrollør har man en oppgave. Den er å lete etter feil. Da holder det sjelden å foreta en visuell vurdering. Lokk må av stikkontakter og brytere, sofaer må flyttes og termograferingskameraet må brukes. Først etter en skikkelig leteaksjon vil man avdekke alle feil. For feil er det nesten alltid, forteller Morten Haslev i El-Sikkerhet Midt-Norge AS.

Faglig ansvarligs nøkkelrolle

Den faglige ansvarlig har en nøkkelrolle i å bringe kvalitet inn i kontrollarbeidet. Smarte bygg, energilagring, billading og solcellepaneler er ikke lenger fremtid. Skal man fortsatt være relevant må man følge med på utviklingen. Kompetanseheving blir derfor en kontinuerlig oppgave slik at kontrollørens kompetanse er riktig.

– Det er viktig at faglig ansvarlig er sitt ansvar bevisst. Først og fremst må man sørge for at elkontrollørene får riktig opplæring og oppdatering i regelverk og praktisk elkontroll. Dernest må man også gjøre verktøy og utstyr tilgjengelig. Det er den faglige ansvarliges oppgave å sørge for at kontrolløren har riktig utstyr. Dessverre ser jeg eksempler på at, for eksempel, man sparer penger på termograferingskameraer som ikke er egnet for oppgaven, fortsetter Haslev.

Elkontrolløren må være ydmyk

I praksis er det lite forskjell mellom elkontroll i næring, landbruk eller i husstnader.  Den største forskjellen er kompleksiteten. Med den teknologiske utviklingen vil denne forskjellen bare bli større. Tidligere var det stort sett manuelle arbeidsprosesser i landbruket, mens det i dag er 100% automatisert drift i mange fjøs. Dette stiller nye krav til elkontrolløren. Ikke bare i forhold til elektrofaglig kompetanse, men også evnen til å sette seg inn i nye problemstillinger.

– En viktig egenskap for en elkontrollør er å nærme seg oppdragene med ydmykhet. Som elkontrollør kjenner man ikke de ulike anleggene. Det er det anleggseier som gjør og kan fortelle hvordan det belastes. I landbruket brukes for eksempel utstyr bare i deler av året eller døgnet. Da er der viktig å simulere full drift slik at man får kontrollert anlegget under full belastning, avslutter Morten Haslev.

Morten Haslev er en av foredragsholderene på Erfaringskonferansen Elkontroll.

Les mer om Erfaringskonferansen og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva skjer med batterier?

Dato
25.01.2024

Vinn en gratis billett til NEK-arrangement!

Dato
22.01.2024

Hva skjer i 2024?

Dato
15.12.2023