Tilbake

Ny forskrift for nettleie, hva nå?

Etter at Olje- og energidepartementet den 10.juni 2021 fastsatte endringer i forskriften om nettleie som gjøres gjeldende fra 1.1.2022, har det kommet både positive og negative kommentarer i media. Hvordan kan de nye strømmålerne være til hjelp for å redusere det nye energileddet i nettleien?

Ny nettleiestruktur

Den nye nettleiestrukturen forklares i forskriftsendringen fra Olje- og energidepartementet, og det er spesielt det nye energileddet som «kan ha et påslag når nettet er høyt belastet», som i verste fall kan gi uventet høye nettleiepriser i høylastperioder, det stilles spørsmålstegn ved. Næringskunder med et årlig forbruk over 100 000 kWh kan i tillegg få et effektledd.

Flere av nettselskapene har allerede prøvd ut forskjellige metoder for å motivere forbrukerne til å «flytte» eget forbruk fra høylastperioder til lavlastperioder. Selskap som Glitre og Elvia har begge oppnådd resultater gjennom disse pilotprosjektene. Mer om Glitre Energi Netts Smart Nettleie her. Selskapets modell er ikke ulik strukturen i den nye forskriften.

Mye å spare

Både forbrukere og næringskunder kan oppnå mye ved å være bevisst på de nye prismodellene som blir gjeldende for netteleie fra 1.1.2022. Bevisst på hvilke egne laster de kan flytte på, og til hvilke tidspunkter, men hvis dette skal gjøres manuelt kan det fort føles unødvendig og tidkrevende. Hvis det derimot blir slik at det alltid vil være smart å lade bilen mellom kl. 22 og 06, så kan en timer eller rutine for lading om natta være en god løsning. Det samme kan gjelde varmtvannsberederen. Men hva med oppvarming, matlaging, gjester som skal lade bilen, eller nye rutiner som følge av at vi har hjemmekontor? Etter hvert vil også høylastperiodene kunne flytte seg til andre tider på døgnet, for eksempel om mange setter bilene til lading og skrur på varmtvannsberederen kl. 22 om kvelden, og dette kan i sin tur flytte den høyere nettleien til andre timer i døgnet.

Kan en automatisert løsning gi lavere nettleie?

Kan en automatisert løsning hos forbrukerne med høyest effektbruk være en enda bedre løsning for å gi lavere nettleie? Det vil i det minste kunne være en løsning for mange. AMS-målerne er utstyrt med en port for avlesning av forbruk i tilnærmet sanntid.

Porten har fått navnet HAN-porten for Home Area Network, og tanken har hele tiden vært at den nettopp skal kunne brukes til automatisering som skissert over. NEK har deltatt i arbeidet med å beskrive format på port og datainnhold som strømmes fra måleren, og på www.ams-han.no finnes mer informasjon om formatene samt hvilke leverandører som tilbyr løsninger for lesing, bearbeiding og god bruk av data fra måleren.

Samfunnsmessig gode

Fagsjef Lars Ihler hos NEK sier at en helautomatisert løsning basert på lesing av data fra HAN-porten kan bety behov for installasjon av ekstra utstyr. Her vil leverandørene kunne gi anbefalinger om hvilke effektkrevende installasjoner det er smartest å starte opp med. Men enten man foretar flytting av laster manuelt eller ved en hel eller gradvis automatisering, så vil det være et samfunnsmessig gode med tanke på utsettelse av nettinvesteringer, og bra for forbrukere og næring som unngår de påfølgende høyere prisene på nettleie. Ihler avslutter med å si at han håper at snart vil det meste av nytt effektkrevende utstyr til hjemmet få et standardisert grensesnitt for styring, og slik kan stadig flere få gleden av å samle effektstyringen i en hub eller en app, med utgangspunkt i lesing av sanntidsdata fra strømmåleren.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023