Tilbake

Kunnskap er makt!

NEK har passert 720 eksperter som medlemmer i standardiseringskomiteene. Dette medfører et stort behov for opplæring av nye eksperter, men også en erfarne har behov for en oppfriskning. Gjennom NEK Akademiet tilbyr nå NEK kurs for både nybegynnere, erfarne og komiteledere.

NEK Akademiet

Kurs for nye eksperter

Kunnskap er makt hevdet Sir Francis Drake allerede på 1500-tallet. På tross av turbulente 500 år er denne påstanden vel så riktig i dag. For NEKs komitemedlemmer er kunnskap om selve standardiseringen en viktig ballast om man skal lykkes. Dette har NEK tatt konsekvensene av og har etablert NEK Akademiet. NEK Akademiet tar sikte på å gi den enkelte ekspert i komiteene mer kunnskap om standardisering.

-NEK har opplevd en kraftig vekst i antall nye eksperter til komiteene de siste fem årene. For mange som er nye i en komite kan alt nytt man skal sette seg inn i virke overveldende. Prosessene innenfor standardiseringen er mange og de er viktige for ekspertene å kunne. Samtidig har man også flere verktøy og verktøy som er forbundet med standardisering. Vi har derfor gjennomført flere kurs for nye eksperter i komiteene, forteller Eirik Sollie som er ansvarlig for NEK Akademiet.

Behov for oppfriskning

I NEKs medlemsundersøkelse kommer det tydelig fram at også de som har vært med på standardisering i flere år har et behov for oppfriskning av kunnskapen. En stor del av NEKs arbeid foregår opp mot IECs internasjonale arbeide og det er viktig å holde seg oppdatert på arbeidet som foregår der. Samtidig vil ofte erfarne norske eksperter engasjere seg i de internasjonale arbeidsgruppene.

-Fordi det har vært en stor interesse rundt kompetanseheving også blant erfarne eksperter lanserer vi et nytt kurs for de som har vært med en stund. Dette kurset retter også oppmerksomheten mer mot det internasjonale standardiseringsarbeidet, fortsetter Eirik Sollie.

Utviklingsprogram for komiteledere

Komitelederen er den viktigste brikken for at standardiseringsarbeidet skal ha riktig retning og framdrift. I noen tilfeller kan også ledelsen av en komite bli ganske komplekst. Med en gruppe på 50 -60 eksperter er det viktig å ha både lederegenskaper og teknikker på plass for å skape fruktbare diskusjoner fram mot konsensus.

-Selv om det ikke er en høy gjennomtrekk på komiteledere vil det vært eneste år være utskiftninger. Det skulle jo strengt tatt bare mangle når antall komiteer teller mer enn hundre. For at nye komiteledere skal få en innføring i komiteledelse er vi nå i ferd med å etablere et tredje kurs. Dette kurset er rettet mot de som nylig har blitt komiteleder eller har en ambisjon om å bli det. Med dette tror vi at kursporteføljen er fullendt for eksperter og ledere av komiteer, avslutter Sollie.

NEK Akademiet kursprogram for våren 2021

I løpet av våren og høsten vil NEK arrangere kurs både for de som er nye i standardiseringsarbeidet, for de som har mer erfaring og for komiteledere. Kursene er digitale og vil være gratis for ekspertene i komiteene.

8 april

NEK standardiseringskurs del 1 – Grunnleggende
Les mer og meld deg på!

15 april

NEK standardiseringskurs del 2 – Viderekomment
Les mer og meld deg på!

9 juni

Utviklingsprogram for komiteledere – Modul 1
Les mer og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vinnerne av Jabra Elite-airpods!

Dato
20.06.2024

Sommeren er her - (men dette skjer høsten 2024!)

Dato
20.06.2024

Hva skjer med batterier?

Dato
25.01.2024