Tilbake

NEK 600 webinar

Standarden NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystem ble lansert i januar 2021. Sammen med den reviderte vegnormalen N 601 representerer den en ny metode for å tilfredsstille myndighetenes krav og vi gjelde alle norske vegprosjekt. Nå arrangerer NEK to webinarer for å gå igjennom standarden.

NEK 600 – ny standard 

Tidligere i år lanserte NEK en ny standard for el og ekomanlegg i veginfrastruktur. Den nye standarden heter NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystem, og er utviklet i samarbeid med Statens vegvesen og over 50 medlemmer i NEKs komite NK 300. NEK 600 erstatter den tidligere  vegnormalen 601, som også er revidert til en funksjonell forskriftDen nye standarden NEK 600 og den reviderte N601 representerer med det et regimeskifte etter samme lest som forholdet mellom Forskrift for elektriske lavspenningsanlegg FEL og NEK 400.

-Det er mange gode grunner for at Statens vegvesen ønsket å gå veien om en standard for å etablere en metode for å oppfylle vegnormalen. En av de viktigste er at det er en samlet bransje som har satt seg ned for å bestemme kravene i standarden. Komiteen som har utført arbeidet teller nå over 50 medlemmer fra myndigheter, rådgivere, utstyrsleverandører og entreprenører. Sammen har man skapt konsensus for kravene som ligger i standarden, forteller Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel i NEK. 

Senker konfliktnivå 

Tidligere har der ofte oppstått konflikter mellom partene i vegbyggingsprosjekter.  Med konsensus for kravene i standarden blant alle ledd i vegbyggingen forventer man at konfliktnivået vil senkes betraktelig. Det er også utviklet en FAQ for den nye standarden som kan bidra her.  

NEK 600 gås igjennom på webinar 

I den reviderte utgaven av vegnormal N601, som ble lansert i januar, henvises det til NEK 600 som en metode for å tilfredsstille normalens bestemmelser. Standarden bli gjeldende for alle offentlige veier . Med dette som bakteppe er det et behov for en gjennomgang av standardens krav og virkeområde. 

-Vi har erfart at mange har et behov for å bli nærmere kjent med standarden. Den representerer tross alt et nytt regime. Vi arrangerer derfor to NEK 600 webinarer i løpet av våren for å gå igjennom standardens oppbygning, de ulike delene og hvordan man skal bruke den. For at flest mulig skal finne tid i en travel kalender vil man for begge webinarene ha muligheten til å velge mellom to datoer. Etter deltakelse på webinarene vil deltakerne sitte igjen med en dypere forståelse av innhold og bruksområdeavslutter Gjesdal.

21 april og 23. april er valgt som datoer for det første webinaret, del 2 vil holdes den 26. og 28. mai. 

Les mer og meld deg på NEK 600 webinar – del 1! 

Les mer og meld deg på NEK 600 webinar – del 2! 

 

   

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vinnerne av Jabra Elite-airpods!

Dato
20.06.2024

Sommeren er her - (men dette skjer høsten 2024!)

Dato
20.06.2024

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024