Tilbake

Webinar i Landstrømsforum 24. november

Landstrømsforum har tradisjon for et høstmøte. På grunn av den pågående pandemien har man besluttet at møtet 24. november blir gjennomført som et webinar.

Elektrisk ferge i Helsingborg, Sweden

Det er høy aktivitet innenfor elektrifisering av Norge. Skipsfarten innebærer ikke et unntak fra dette. På tross av vanskelige arbeidsforhold er det en rekke initiativ som blir intiert for å senke utslippene av CO2. Under webinaret 24. november vil man presentere de følgende emnene.

Alternativt drivstoff

Kystverket er i gang med en norsk forskrift for alternativt drivstoff. Samtidig arbeider også EU-kommisjonen med å utforme et direktiv for alternativt drivstoff. I denne forbindelse arbeider EU-kommisjonen tett med standardiseringsorganisasjonene fro å sikre at det finnes standarder som kan brukes for å oppfylle direktivet.

Støtteordninger hos Enova

Enova er den sentrale aktøren for å elektrifisere skipsfarten. De har investert betydelig for å etablere en infrastruktur for landstrømstilknytning og mulighet for å lade batterier. For at løsningene for lading og landstrøm skal tas i bruk raskere yter Enova også støtte til fartøy som vil installere batterier og landsstrømstilkobling.

Nettleie

Statnett vil fjerne utkoblbar tariff. Dette kan medføre konsekvenser for nettleien til skip som lader eller er koblet til landstrøm.

ElMar

Flere av de sentrale maritime aktørene har tatt iniativ til prosjektet ElMar, som skal gjennomføres av Sintef. En viktig del av prosjektet er å gjøre bruk av landstrøm- og ledeanlegg mer attraktivt. Dette innebærer å vurdere forretningsmodeller og bryte ned de tekniske barrierene.

Landstrømsforum

Arild Røed fra NEK er leder av Landstrømsforum. Under webinaret vil han ha en gjennomgang av arbeidsprogrammet for 2021. Det er stor aktivitet i arbeidsgruppene og programmet for 2021 vil gi nye utfordringer for engasjerte deltakere.

Program for 24. november:

09:30 Velkommen

09:35 Lov og forskrift om alternativt drivstoff  – Einar Bjørshol, Kystverket

09:55 Nytt direktiv for alternativt drivstoff er på vei – Lars Røed, Landstrømsforum 

10:15 Enova orienterer – Reidun Svarva – Enova

10:35 Pause

10:45 Utkoblbar tariff Vivi Mathiesen, Energi Norge

11:05 ElMar – et innovasjonsprosjekt – Eirill Bachmann Mehammer, SINTEF

11:25 Landstrømsforum 2021 – Arild Røed, Landstrømsforum

11:45 Slutt

Les mer om Landstrømsforum 24. november og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Bli med NEK til Young Professionals i Edinburgh

Dato
06.06.2024

Hydrogentog  – utvikling i full fart

Dato
06.06.2024