Tilbake

NY NEK 400 Landbruk

NEK har utgitt en ny utgave av NEK 400 Landbruk. Den nye utgaven er oppdatert i forhold til kravene NEK 400:2018 og gir veiledning i forhold til de spesielle utfordringene man møter i landbruket. Korrosjonsproblematikk har blitt adressert spesielt med en veiledning til hvilke hensyn som må tas.

NEK 400 Landbruk foreligger nå i ny utgave, som er oppdatert i forhold til kravene i NEK 400:2018. Utgivelsen er et tillegg til NEK 400 for at el-installatør skal få en veiledning til hva man må ta hensyn til i det spesielle miljøet i en driftsbygning. I fjøs og låver er det for eksempel gass og støv som utgjør en fare for eksplosjon og brann. Dette er forhold el-installatør må være klar over og ta hensyn til i arbeidet med el-anlegg. Landbruksbygninger er ikke en spesiell del av installatørenes kompetansekrav. I samarbeid med blant annet Landbrukets Brannvernkomite har man derfor tatt fram NEK 400 Landbruk slik at man kan tydeliggjøre kravene og gi gode veiledninger til utførelse av installasjonene.

El-kontroll

De siste årene har det blitt lagt stor vekt på at bygningseier bør foreta el-kontroll med jevne mellomrom. Slik kan man avdekke mangler i det elektriske anlegget på et tidlig tidspunkt. I kombinasjon med veiledningene i NEK 400 Landbruk har man derfor kunne utbedre feil før det får dramatiske konsekvenser.  Statistikkene for brann i landbruket viser da også en fallende tendens.

-El-kontroll er et viktig verktøy for at man skal sikre seg trygge bygninger både i landbruket og i samfunnet for øvrig. Det spesielle miljøet i en låve gjør at faren for brann er høyere enn i de fleste andre bygninger. Avdekker man mangler er det viktig at de utbedres i henhold til NEK 400. For å sikre seg at installasjonen blir utført med de spesielle utfordringene det er i en driftsbygning bør man ved kontraktsinngåelse presisere at man ønsker arbeidet utført etter NEK 400 Landbruk, forteller Espen Masvik, fagsjef i NEK og ansvarlig for NEK 400

Korrosjon

Korrosjon og tæring har i de siste årene dukket opp som en utfordring i enkelte norske fjøs. Allerede ett år etter installasjon av nytt fjøs kunne flere gårdsbruk melde om kraftige rustangrep. Dette var et mysterium og man hadde ingen svar på hvordan dette var mulig. Etter at grundige undersøkelser viser det seg at årsaken er en sammenblanding av kobber fra jording og urin fra husdyrene. Dette danner en elektrolytt som har tæret vekk de mindre edle metallene som sink og magnesium i galvanisering. Galvaniseringen har rett og slett fungert som en offeranode og resultatet er til dels dramatiske rustangrep på innredningen i fjøs.

-Vi brukte litt ekstra tid på å ferdigstille denne utgaven av NEK 400 Landbruk. Tilbakemeldinger fra blant annet Bondelaget tydet på at korrosjon har blitt en utfordring i enkelte fjøs. NEK 400 er klar på at man må ta hensyn til galvaniske strømmer. I et fjøs får man galvaniske strømmer når kobberet kommer i kontakt med salt og fuktigheten i husdyras urin. Vi har derfor valgt å beskrive denne problemstillingen nærmere og gi en veiledning til hvilke hensyn man må ta for å minimere korrosjon. Det er med andre ord ikke noe nytt i standarden, men veiledningen skal nå gjøre det enklere for installatøren å følge kravene, avslutter Masvik.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Bli med NEK til Young Professionals i Edinburgh

Dato
06.06.2024

Hydrogentog  – utvikling i full fart

Dato
06.06.2024