Tilbake

Revidert standard for husholdningsapparater

Produksjon av husholdningsapparater har utviklet seg til å bli en enorm industri. Ifølge det Tyske selskapet Statista utgjorde det globale salget av husholdningsapparater mer enn 200 milliarder euro i 2019, altså om lag 2000 millarder NOK, eller en femtedel av vår oljeformue. Dette er kanskje ikke overraskende med tanke på de mange husholdningsapparater som brukes hver dag over hele verden.
Nå foreligger den sjette utgave av standarden NEK IEC 60335-1.

Eksempler på husholdningsapparater

Listen over husholdningsapparter er lang og inkluderer både store hvitevarer (kjøleskap, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner) og små apparater (brødristere, hårføner, strykejern) samt gjenstander som salgsautomater eller boblebad. Markedet for slike husholdningsapparater forventes å vokse etter hvert som nye produkter blir tilgjengelige. Dette går parallelt med økt etterspørsel fra en voksende middelklasse i utviklingsland og nyindustrialiserte land.

Uavhengig av merkevare eller type husholdningsapparater, forventningen er fortsatt at de fungerer som tiltenkt og at de er trygge å bruke.

Sjette utgave av standarden

Siden 1970 har IEC utgitt en standard-serie for å sikre sikkerheten til husholdningsapparater. Denne er kjent som 60335-serien, og består av to deler. Del 1 (60335-1) består av de generelle sikkerhetskravene for alle apparater, mens del 2 (60335-2-X) adresserer kravene til spesifikke apparater.

Etter hvert som omfanget av husholdningsapparater har vokst og kompleksiteten har økt, har IEC regelmessig oppdatert de generelle sikkerhetskravene. IEC 60335-1, Husholdningsapparater og lignende elektriske apparater – Sikkerhet – Del I: Generelle krav. Og IEC har nå publisert de siste oppdateringene i sin sjette utgave av standarden.

Denne standarden gir beskyttelse mot mange typer farer; elektriske, mekaniske, termiske, brann og stråling når apparater brukes under normale forhold. Den vurderer også hvordan elektromagnetiske fenomener (EMC) kan påvirke sikker drift av apparater.

I følge Randi Myers, prosjektleder som administrerte oppdateringene til den siste utgaven av IEC 60335-1, ”spiller husholdningsapparatets sikkerhet en stor rolle i samfunnet med tanke på hvilken innvirkning disse produktene har på det daglige livet til forbrukerne og deres utbredelse i samfunnet”.

Oppdateringene til sjette utgave av IEC 60335-1 gjenspeiler de endrede egenskapene til dagens husholdningsapparater. Med innføringen av digitalt grensesnitt i forbruksvarer er det kommet på plass nye sikkerhetskrav som adresserer cybersikkerhet og programvarestyring. Nye krav til batteridrevne apparater er også inkludert, samt avklaringer rundt PELV  (forkortelse for ”Protective Extra Low Voltage”), fuktmotstandstesting og mekanisk styrke for apparater med kontakter og pluggløsninger.

Adressering av et ‘smart’ miljø

HusholdningsapparaterÅ koble husholdningsapparater til internett (wifi) er en økende trend. Enheter kan fjernstyres og til og med programmeres til å huske preferanser og gi veiledninger. Til tross for nyvinningen og bekvemmeligheten med disse nye funksjonene som krever tilkobling til internett, gir de også nye sikkerhetsrisikoer. Som Myers bemerker, “Sikkerhet, særlig med tanke på sikkerhet i kommunikasjon over åpent internett, er av stor bekymring”.

Myers fremhever tre områder med tydelig risiko: innvirkningen på kontroll og styring av apparater fra ekstern plassering, mulige konsekvenser for funksjonsfeil eller sikkerhet for apparater og cybersikkerhetsrelaterte forhold, personvern og behandling av personopplysninger.

IEC 60335-1 er oppdatert for å inkludere cybersikkerhetskrav for å forhindre uautorisert tilgang og redusere sårbartheten via ekstern kommunikasjon og nettverk.

Oppdaterer krav til batterier

Husholdningsapparater drives i økende grad av batterier. For å bedre  sikkerheten til disse produktene og redusere brannfare, er IEC 60335-1 oppdatert med nye krav til batteridrevne apparater som ikke er oppladbare, samt apparater som bruker litium-ion batterier.

“Siden batterier til apparater utsettes for forskjellige bruksmønstre, som f.eks. røft  bruk, høy lade -og utladningsstrøm, fuktige eller varme omgivelser, kan batterienes  sikkerhet kun vurderes av tilleggskravene i standarden”, forteller Myers.

Hjelper med å navigere i regeljungelen

Reguleringsregimene varierer fra land til land. Myndigheter (regjeringer) innfører forskrifter for å beskytte forbrukerne, og det er produsentens rolle å sikre at regelverket overholdes.

Produsenter må følge lovverket og forskrifter i de enkelte land og region

Noen land gjennomfører et lovgivningsmiljø hvor man griper inn før et produkt kan introduseres i markedet. Andre land har en mer funksjonell regulatorisk tilnærming som legger mer vekt på resultater i stedet for foreskrevne prosesser og prosedyrer. Likevel, som Myers bemerker, er IEC 60335-1 egnet for begge typer reguleringsregimer. “I begge tilfeller er IEC 60335-standarder avgjørende for apparatindustrien for å håndtere risikoen forbundet med elektrisitet og apparater.”

Med økende bruk av internasjonale sikkerhetsstandarder over hele verden og den økte interessen for sertifisering, hjelper IEC 60335-1 produsenter til å overholde myndigheters forskrifter.

Publisering av en kommentert versjon

I tillegg til publiseringen av IEC 60335-1, utgir IEC også en kommentert versjon av standarden tilgjengelig. Den kommenterte versjonen identifiserer tydelig forskjellene mellom den forrige versjonen av standarden og den nye versjonen, og gir også kommentarer til hver av de viktigste tekniske endringene. Ved å gjøre dette, søker IEC å gi standardbrukeren begrunnelsen for hver av nøkkelendringene.

IEC 60335-1 er en av de første IEC-standardene som tilbys som en kommentert versjon (CMV).

CE-merking og EN 60335-1

For omsetning og salg av husholdningsprodukter i EU/EØS-området, hvor også Norge inngår, er det CE-merking og de Europeiske direktiver og forordninger som gjelder, eksempelvis LVD og EMC. EU-kommisjonen har listet i sin official Journal de harmoniserte standardene (“EN-standardene”) som svarer på kravene i de respektive direktiver. Oppfyller man kravene i de aktuelle harmoniserte standardene har man altså tilfredstilt kravene i respektive direktiver. For tiden er det EN 60335-1:2012 med tillegg (amendments) basert på femte utgave av IEC 60335-1 som gjelder.

Les mer om NEKs arbeid med husholdningsapparater.

* Denne artikkelen er en oversatt og bearbeidet versjon av IEC eTech magasine artikkel, for orginalversjon se; her

Relaterte artikler