Tilbake

Ny NEK 405 Elkontroll, eltakst og termografering

En ny utgave av NEK 405-serien lanseres 24. september. Den nye utgaven har gått igjennom en omfattende revisjon. Dette betyr blant at kravene til kompetanse er skjerpet.

Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være trygge i bruk. Forutsetningen er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Det påvirker behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger. En el-kontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og utstyret, og gir eier et grunnlag for å vurdere tiltak. Den ledende metoden for elkontroll i det norske markedet er NEK 405- Elkontroll.

NEK 405-Elkontroll

NEK legger i disse dager hånden på verket for en ny utgave av NEK 405 – Elkontroll. Standarden vil nå bestå av 6 deler:

  • NEK 405-1:2020 – Elektrotermografi – Krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
  • NEK 405-2:2020 – Brannforebyggende elkontroll bolig – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
  • NEK 405-3:2020 – Elkontroll næring – krav til personell, eksaminering, sertifiseringsordning og metodikk
  • NEK 405-4:2020 – Elkontroll – krav til godkjente og sertifiserte kontrollforetak
  • NEK 405-10:2017 – Elkontroll i kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter
  • NEK 405-20:2019 – Eltakst – Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg

-Det er en omfattende revisjon som har blitt foretatt på del 1-4. Vi har sett på alle kravene og sett på de erfaringene og tilbakemeldingene vi har fått. Kravene er nå harmonisert mellom de ulike delene slik at det blir en bedre helhet. Teksten har også blitt gjennomgått nøye og den er gjort klarere der det har vært muligheter for misforståelser. Del 10 og 20 har vi valgt å ikke revidere da vi regner disse som nye, forteller Helge Topp, leder av NK 219.

2 – 2,5 milliarder kroner årlig

Det har vært en sterk økning i markedet for elkontroller og eltakst. Man regner med at dette markedet nå står for en verdiskapning på 2 – 2,5 milliarder kroner årlig. Statistikkene fra blant annet landbruket viser at den økte oppmerksomheten rundt elkontroll har medført en sterk fallende trend for branner. Det er derfor grunn til å tro at det blir større etterspørsel etter elkontroll, blant annet etter påtrykk fra forsikringsselskapene.

Strengere krav til kontrollforetak

Kravene til kontrollforetakene har nå blitt samlet i del 4 av NEK 405. I forbindelse med utgivelsen har kravene til sertifiseringsorganene blitt gjort tydeligere. Disse kravene skal sikre en bedre prosess for sertifisering.

-Vi har vært opptatt av å øke kvaliteten i elkontrollene. Kompetansekravene har derfor blitt strammet inn og gjort tydeligere. Eksamen vil bli mer krevende og forutsetter at man er oppdatert på ny teknologi og regler. Det er mange som tilbyr ulike former for elkontroll eller elsjekk. Bare ved bruk av aktører som er sertifisert etter NEK 405 er man sikker på å få riktig kvalitet. Jeg anbefaler at anleggseier setter dette som krav, fortsetter Topp.

Utvidelse med eltakst

Delnormen 405-20 Eltakst ble lansert i 2019 og har nå blitt tatt inn som en del i samleutgaven. En eltakst skiller seg fra elkontroll ved at eltakst også kan omhandle økonomiske forhold. En eltakst, enten det er skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering vil kunne ha som formål å sette en økonomisk kostnad for å korrigere en uønsket tilstand på det elektriske anlegget.

-Vi forventer at etterspørselen etter eltakst vil stige i tiden framover. Bestemmelsene i Avhendingslova til dokumentasjon av tilstand har blitt skjerpet. Både selger og kjøper vil derfor ønske å ha en uhildet rapport for å unngå fremtidige konflikter, avslutter Helge Topp.

24. september klokken 09:00 – 12:00 arrangerer NEK et webinar i forbindelse med lanseringen av den nye NEK 405 Elkontroll utgaven.

Les mer om NEK 405 – Elkontroll webinar.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024