Tilbake

Tolkninger av NEK 400

Det blir med jevne mellomrom foretatt tolkninger av NEK 400. Standardiseringskomiteen NK 64 er ansvarlig for tolkningene. De siste tolkningene kan du få presentert på et webinar 14. mai.

NEK 400 – Elektriske Lavspenningsinstallasjoner er den ledende metoden for montering av elanlegg i Norge. Det er en omfattende standard, som består 157.000 ord fordelt på 500 sider. Man anslår at det er mellom 50 – 60.000 brukere av NEK 400 og at den er basis for årlig verdiskapning i elektrosektoren på 50 milliarder kroner.

Standardiseringskomiteen NK 64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) foretar med jevne mellomrom tolkninger av standarden slik at ordlyd tydeliggjøres og misforståelser kan unngås. Siden den siste utgaven av NEK 400 ble lansert i mai 2018 har det blitt foretatt flere tolkninger. NEK arrangerer derfor webinarer som vil ta for seg de siste tolkningene. Det er NK 64s leder, Eirik Selvik, som vil gå igjennom de ulike tolkningene og redegjøre for hvilke valg som har blitt tatt.

Webinar 14. mai klokken 9.00 til 10.20

Tolkning 1: Utkobling innen 5s i solcelleinstallasjoner.

Tolkning 2: Statisk switch i en UPS og krav til valg av utstyr.

Tolkning 3: UPS benyttet som nødstrømkilde.

Vil du være oppdatert på NEK 400 vil webinarene gi deg den siste utviklingen.

Les mer og meld deg på webinar 14. mai.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023