Tilbake

Tolkning – Direkte gjennomføring av skjermet kabel i Ex d kapslinger

Bruk av kompresjonsnipler med press på ytre kappe i Ex d kapslinger er noe som ofte er ønskelig. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) standarden NEK 420 A:2016 gir forutsetningene til denne praksisen. Teksten i standarden legger en del begrensninger, men det er ikke tatt i betraktning at kapslingsstørrelse, tverrsnitt på kabel og pakning på kabelgjennomføring også har mye å si for sikkerheten. Den norske normkomiteen NK31 har derfor gjennomført en fortolkning av kravene.

Ex d kompresjonsnipler og bruk av skjermet kabel. 

Det er kjent at det i mange situasjoner vurderes å benytte kompresjonsnipler i Ex d kapslinger. Spesielt i tilfeller med små kapslinger og mengdekabel. Disse er ofte av mindre tverrsnitt og gjerne med skjerm. Et eksempel på slik kabel er BFOU.  Standarden NEK 420A:2016 Elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder sier at slik bruk av kompresjonsnipler er greit under visse forutsetningerBasert på at kravet er fastsatt med tanke på fare for lekkasje gjennom kabeledet vurdert at teksten kan gi rom for fortolkning. 

Et utdrag fra teksten i avsnittet «10.6.1 Generelt» i NEK 420 A:2016, sier følgende:   

«Dersom en EX «d»-nippel som strammer via tetningsringen (kompresjon) benyttes sammen med skjermet eller armert kabel, skal innføringen være av den typen der armering eller skjerm avsluttes i nippelen, og at komprimering påføres den indre kabelkappen. For finskjermet kabel der skjermen har <0,15 mm tråddiameter og dekker minst 70% av kabelen, er kompresjon på ytterkappen alene akseptert.» 

En del av de mindre tverrsnittene, som for eksempel BFOU, kommer ofte med en tråddiameter i skjerm på over 0,15 mm.  En slik kabel dekker tilsynelatende ikke forutsetningen for bruk av kompresjonsnippelDa blir skjermen i stedet avsluttet i nippelen og kompresjon påtrykkes den indre kappen.  

Hvor oppstår lekkasjen ved bruk av kompresjonsnippel? 

NK31, den norske komiteen for “Elektrisk utstyr for eksplosjonsfarlige områder”, har tatt for seg bruken av kompresjonsnipler. De har lagt vekt på å finne hva som er den utløsende faktoren for lekkasjer, og hvordan en tolkning av 10.6 i NEK 420 A : 2016 kan gjøres. Under arbeidet har man fokusert på hvilke faktorer som påvirker lekkasje og å fastsette krav som treffer godt på disse faktorene.   

For å skape et godt grunnlag for en tolkning har medlemmer av NK 31 vært involvert i lekkasjetester, dvs. så kalte Annex E” tester. Det har også blitt utført gjennomslagstester, samt at det har blitt konferert med internasjonale komiteer. Slik har NK31 kommet frem til noen mer detaljerte krav som er utledet av de mer generelle kravene i NEK 420A:2016.  

Testene støtter at bruk av riktig kabel, riktig kabelgjennomføring og små kapslinger ikke skaper større risiko for lekkasje eller gjennomslag selv om skjermen har tråddiameter 0,15 – 0,3 mmLekkasje oppstår ofte mellom lederne i kabelen og ikke nødvendigvis i skjermen. Det må også være en tilstrekkelig godt fylt kabel. Dette gir en god indikasjon på at antall ledere og tverrsnitt på kabel har betydning for hulrom og kompresjon, og at skjermen alene ikke er en avgjørende faktor. 

Tolkning av NEK 420A – flere kabler kan brukes 

NK 31 har på grunnlag av dette utarbeidet en ny tolkning for “Kompresjonsnipler og skjermet kabel i Ex d-kapslinger opp til to liter”. Denne tolkningen gir forutsetningene for bruk av kompresjonsnipler. Tolkningen gjelder NEK 420 A : 2016, del EN/IEC 60079-14, avsnitt 10.6. En konsekvens av tolkningen er at det nå vil være flere typer kabler som vil tilfredsstille kravene i standarden og denne metoden anerkjennes av NEK/NK31. Samtidig jobber komiteen hardt for at fortolkningen skal få plass i den nye revisjonen av IEC 60079-14, som kan være på plass om cirka 2 år. 

Denne tolkningen finner du på NEKs hjemmeside, følg linken under:  

TOLKNING 1: NEK 420 A:2016, del EN/IEC 60079-14, avsnitt 10.6 

 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023