Tilbake

Kunnskapen skal økes

NEK har gjennom flere år hatt en stor økning av nye eksperter til sine standardiseringskomiteer. For at nye medlemmer raskt skal få nødvendig kunnskap om standardisering vil NEK arrangere 3 kurs i standardisering i 2020.

Standarder utvikles gjennom komiteer som består av eksperter fra næringsliv og offentlige organer. De norske ekspertene sikrer at standardene ivaretar Norges interesser og at de er i tråd med internasjonale lover og reguleringer. Slik får man også lettere tilgang til de internasjonale markedene.

Formidabel økning av medlemmer

NEK har gjennom de siste årene hatt en formidabel økning av nye medlemmer til sine normkomiteer. Medlemsmassen teller nå nærmere 650 tekniske eksperter som deltar i de mer enn 100 standardiseringskomiteene.

-Vi har gjennom flere år hatt en formidabel vekst av medlemmer i NEKs standardiseringskomiteer. Det er ganske moro når andre land henvender seg til oss for å høre hvordan vi får til dette forteller en stolt Leif Aanensen som er direktør i NEK.

Kunnskap

For å sikre et effektivt standardiseringsarbeid er det viktig at komitemedlemmene har innblikk i de relevante prosesser, begreper og verktøy som legger dette til rette. Mange av NEKs normkomiteer er en forlenget arm av tilsvarende komiteer i IEC og CENELEC, derfor er en overordnet systemforståelse viktig.

-Kunnskap er makt sies det. Slik er det også i standardiseringsarbeid. Jo mer kunnskap du har om prosesser, metodikk og verktøy, jo enklere blir det å påvirke standardene til beste for norsk næringsliv og egen bedrift. Ved å forstå verdien av standardisering kan man sikre at arbeidet som legges ned, gir ett resultat som sikrer norske bedrifter og brukere tilgang til et sikkert og fungerende verdensmarked fortsetter Aanensen.

Kurs i standardisering

NEK tar nye medlemmer på alvor og starter opp kurs for å sikre at man står best mulig rustet for oppgavene i en standardiseringskomite. Kursene vil i første rekke rette seg mot nye medlemmer, men vil også egne seg for de som ønsker seg en oppfriskning.

Salen var fullsatt under NEKs IoT seminar

-Standardiseringskurset som lanseres i 2020 er et introduksjonskurs. Kurset skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk normkomite. Vi tar sikte på å gjennomføre 3 kurs i 2020. Etter endt kurs vil deltakerne ha et bedre innblikk i nasjonal, europeisk og internasjonal standardisering. Sett med norske øyne vil man være godt rustet til å bli en verdifull bidragsyter i komitearbeidet. Samtidig er dette en god arena for å bygge nettverk både innenfor og på tvers av fagområder. Her vil man møte mange av Norges ypperste fageksperter avslutter Leif Aanensen.

Les mer og meld deg på kurs her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva skjer med batterier?

Dato
25.01.2024

Vinn en gratis billett til NEK-arrangement!

Dato
22.01.2024

Hva skjer i 2024?

Dato
15.12.2023