Tilbake

Beskytt elektrisiteten!

Det norske samfunnet er helt avhengig av elektrisitet. Det er derfor viktig å gjøre forbyggende tiltak for å sikre høy oppetid. En som kan mye om å forebygge er Odin Johannessen. Han er tidligere generalmajor og generalinspektør for hæren, og er i dag direktør for Næringslivets Sikkerhetsråd. Johannessen vil dele sine tanker på Elsikkerhetskonferansen.

Vi er avhengig av elektrisitet

-Norge er på lang vei et fullelektrifisert samfunn. Vår kraftproduksjon og el-nett er fundamentet for alle andre systemer. Uten elektrisitet er det svært lite som vil fungere og som samfunn er vi lite rustet til å takle bortfallet av denne kritiske infrastrukturen, forteller Espen Masvik, fagsjef i NRK.

Forebygge mot bortfall

Strømnettet trenger tiltak som vil avverge situasjoner før de oppstår. Dette gjelder både de fysiske installasjonene for produksjon og overføring av kraft. Med digitalisering av prosesser og nettstruktur vil også cybersikkerhet bare bli mer og mer viktig.

– Det er viktig å forebygge med gode og effektive beskyttelsestiltak for å unngå uheldige situasjoner i el-systemet vårt. Dette innebærer redundans for overføring av elektrisitet, og cybersikkerhet for å beskytte de bakenforliggende prosessene. Godt vedlikehold er også et viktig virkemiddel for høy sikkerhet i nettet fortsetter Masvik.

Odin Johannessen fra Næringslivets Sikkerhetsråd

Odin Johannessen, Næringslivets sikkerhetsråd

Odin Johannessen, Næringslivets sikkerhetsråd

– Under Elsikkerhetskonferansen er vi så heldige å få med Odin Johannessen som er direktør for Næringslivets Sikkerhetsråd. Johannessen har lang erfaring i beskyttelse og forebyggende tiltak fra sin tid hæren. Det skal bli spennende å høre hans tanker om det norske el-systemet sett i et samfunnssikkerhetsperspektiv avslutter Espen Masvik.

Odin Johannessen kommer på Elsikkerhetskonferansen 2019. Les mer!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023