Tilbake

Elbilen som energibank

For ikke mange år siden var bil ensbetydende med transport. Med inntog av el-bilene får man andre muligheter. En elbil kan fungere som lagring for både forbruk og salg av energi.

Nissan

Det selges elbiler som aldri før i Norge og mer enn 50 % av nybilsalget er nå elbiler. Elbilforeningen tror at dette bare vil eskalere og tar sikte på at det innen 2025 er 1.200.000 elbiler i Norge. Med innførsel av effekttariff vil prisen på elektrisitet variere med tid på døgnet. Da kan elbilen vise seg å bli ekstra nyttig.

Elbiler som energilagring

Elbilene handler ikke bare om å komme seg fra A til Å. De gir også muligheten til å lagre energi. Både fra produksjon av energi fra solceller, lagring når effekttariffen er lav og som en beredskapsanordning. Et typisk eksempel kan være at man dekker strømbehovet i hjemmet gjennom elbilen når prisen er høy, mens batteriet lades opp igjen om natten når prisen på strøm er lavest.

Salg av strøm

Stadig flere vil få solcelleanlegg i tilknytning til boligen. Man kan tenke seg at overskuddet av energi lagres på elbilens batteri. Når batteriet er fullt kan man mate nettet med overskuddsproduksjonen. Et annet scenario når effekttariffen blir innført er at man kan komme i en situasjon hvor man lagrer energi i en tid på døgnet når prisen er lav og selger den tilbake når prisen er høy. I noen tilfeller vil et slikt anlegg bestå av èn bil mens det i andre tilfeller kan være borettslag med flere hundre biler.  Felles er det imidlertid at strømnettet mates fra forskjellige kilder.

Utfordringer

Et strømnett med flere kilder byr på utfordringer. Noen av de oppstår lokalt. Inverter må kunne takle utfordringen med toveis lading. Dette setter krav både til produsentens og installatørens evne og kompetanse til å levere og installere inverter.

Ikke alle elbiler egner seg til å være knyttet til et såkalt Vehicle to Grid (V2G) system. Noen av dagens biler er ikke utstyrt for et slikt formål, mens andre gir så mye overharmonisk støy i nettet at de ikke kan brukes. Dette setter igjen krav til inverter som må kunne skille mellom godkjente biler og de man ikke ønsker. Spesielt viktig er dette når flere elbiler er knyttet sammen og man har en felles overførsel, som for eksempel i et borettslag.

Ved vedlikehold i nettet skal det ikke være spenning på kablene. Når man i fremtiden vil få en rekke mindre kilder som mater strømnettet kan man stå overfor utfordringer. Utfordringer som i ytterste konsekvens kan bety tap av liv. Dette stiller krav til inverterne som må ha innbygd funksjonalitet som hindrer overføring av kraft bla hvis spenning og frekvens i nettet er utenfor gitte grenser. Heldigvis gir standarden NEK EN 50549- 1 kravene til dette, og nettselskapene vil vise til denne standarden overfor sine plusskunder.

Foreløpig er det ingen gode kommersielle løsninger for V2G. Imidlertid er det en rekke initiativ både i Norge og utlandet som gjør at det bare er et tidsspørsmål før dette er realitet.

Har du lyst til å høre mer om V2G kan du melde deg på Elsikkerhetskonferansen. Her vil Jan Tore Gjøby fra emobility Norway fortelle mer om dette spennende emnet.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024