Tilbake

Digitalisering av standarder

NEK 400 er installasjonsbransjens viktigste standardsamling og dekker alle typer av lavspenningsinstallasjoner. Den skaper grunnlaget for en årlig verdiskapning på 25-30 milliarder kroner. Fram til nå har den kun vært tilgjengelig i trykt format og som PDF. Nå lanserer Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) den i en heldigital utgave.

Arild kjærnli

Digitalisering øker brukervennlighet og gir helt andre muligheter til å legge til tilleggstjenester. Først ute i denne sammenheng er digitaliseringen av NEKs standardsamling for lavspenningsinstallasjoner, NEK 400. Alle bygninger med el-anlegg installert etter 1998 er basert på denne. Man beregner at siden starten har standardsamlingen skapt grunnlag for en verdiskapning på over 500 milliarder.

-Vi har merket presset etter mer brukervennlige, digitale løsninger for våre produkter. Derfor er vi nå glad for å lansere en etterlengtet løsning, som i tillegg gir så mye mer enn bare å være en digital utgave av standarden. Det er tilleggstjenestene som sammen med standardsamlingen er nyvinningen, sier Leif T. Aanensen, adm dir i NEK. De nye verktøyene tror vi vil appellere til både nye og erfarne brukergrupper, fortsetter han.

For å arbeide mer effektivt er det viktig å finne riktig informasjon raskt. Standarden har derfor navigasjon og søkemotor som gjør det enkelt å finne fram, omfattende bruk av linker og mulighet til å gjøre personlige notater. NEK har også inkludert en tjeneste hvor man kan få svar på spørsmål.

-NEK har arbeidet hardt for å utvikle en løsning som vil være en vesentlig forbedring fra de trykte utgavene. Allerede fra starten har vi for eksempel inkludert spørsmål og svar tjeneste. I denne løsningen kan brukerne lete blant tidligere stilte spørsmål, men kan også stille nye om de ikke finner relevante svar. Svartjenesten forvaltes av våre tekniske komiteer og gir derfor kvalitative svar. Ved lansering har vi allerede mer enn tusen spørsmål og svar relatert til NEK 400. Dette er en nyvinning vi er stolte av, avslutter Aanensen.

NEK 400 er bare den første i en rekke av heldigitale produkter. NEK tar sikte på å digitalisere store deler av sitt omfattende bibliotek.

Den digitale utgaven av NEK 400 er tilgjengelig for kjøp hos Energi Norge og Elforlaget.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis webinar 15. juni!</br> Lansering av NEK 405 Avhending

Dato
06.06.2023

Tvistesakene ved avhending går gjennom taket!

Dato
05.06.2023

Gratis webinar maskinsikkerhet - koblings og kontrollutstyr

Dato
19.04.2023