Tilbake

Varebilene skal bli elektriske

Enova lanserte nylig en støtteordning for å elektrifisere den norske varebilflåten. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) ønsker dette tiltaket velkommen og varsler en sterkere satsning på elektrifisering av transport.

Nissan

1.000.000.000 kroner til varebiler

Gjennom bruk av offentlige incentiver er andelen av el-personbiler i Norge i en særstilling sammenlignet med resten av verden. I første halvår 2019 var nærmere 50 % av nybilsalget i Norge helelektriske biler. Den samme utviklingen har man ikke sett på varebiler. En el-varebil er dyrere enn tilsvarende fossilbil og dette har bremset utviklingen. Dette harmonerer ikke med regjeringens mål om et nullutslippsamfunn og nå tar Enova grep om dette. I løpet av 2019 – 20 setter Enova av 1 milliard kroner gjennom nullutslippsfondet. Midlene skal gå til støtteordninger for næringsdrivende som ønsker å investere i el-varebil.

-Det er gledelig at Enova tar grep om denne delen av bilparken. NEK har en visjon om et helelektrisk samfunn og da er dette et riktig skritt. Vi merker et stort trykk mot løsninger for elektrifisering av transportsektoren. Et resultat er at vi nylig lanserte en lenge etterspurt løsning for tilknytning mellom netteier og landstrømsanlegg og ladestasjoner forteller Leif Aanensen, adm dir i NEK.

NEK inviterer til å finne løsninger

NEK har gjennom mange år hatt fokus på elektrifisering av transport og drifter i dag landstrømsforum i samarbeid med Enova. Landstrømsforum ser på løsninger for å elektrifisere skipsfarten. El-bilforum er et annet initiativ for elektrifisering NEK har driftet og man ser nå for seg å utvide dette også til transportsektoren.

-Vi ser nå for oss å utvide engasjementet til el-bilforum. Tiden er kommet for å inkludere både varebil, lastebil og buss. Det er innen denne sektoren de store endringene kommer til å skje. Vi vil i tiden framover invitere sentrale aktører til å delta i arbeidet med å finne løsninger som vil føre fram til bred elektrifisering av transportsektoren, sier Gunnar Gjesdal, fagsjef samferdsel i NEK.

Les mer om støtteordningen.

NEKs satsning på samferdsel foregår på mange arenaer og nylig inngikk man en avtale med Statens Vegvesen for å utvikle standarder for el og ekom i veganlegg. El og Ekom i veganlegg står for en årlig verdiskapning på 5 milliarder kroner.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023