Tilbake

Godt år for NEK

2018 var et godt år for Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) med utgivelse av flere standarder og en sunn økonomi. Organisasjonen lanserte også Landstrømsforum, som raskt fikk et høyt antall medlemmer. Nå foreligger NEKs årsrapport for første gang kun i digitalt format.

NEK la fram sin årsrapport for 2018 under sitt representantskapsmøte 23. mai. Årsrapporten viser en organisasjon med vinden i ryggen.

-2018 var et godt år for NEK, forteller Leif T. Aanensen som er administrerende direktør. Vi publiserte flere utgivelser som er viktig for verdiskapningen i norsk næringsliv. Blant annet lanserte vi nye versjoner av NEK  399, NEK 400 og NEK 405. Det økonomiske resultatet legger til rette for en fortsatt ekspansiv satsing for å øke tilgjengeligheten til nye standarder. At standarder oppleves som viktig ser vi på den store innmeldingen av nye medlemmer til våre normkomiteer. I 2018 fikk vi en nettoøkning på 8 % nye eksperter og vi passer snart 600 eksperter som medlemmer i komiteene.

Leif T. Aanensen

Leif T. Aanensen

NEK involverte seg i prosjekter som går utover tradisjonell utvikling av standarder. Landstrømsforum ble startet våren 2018 og i samarbeid med Enova. Forumets mål er å finne gode tekniske og samfunnsøkonomiske løsninger for å elektrifisere skipsfarten og fikk raskt medlemmer fra alle deler av maritim bransje.

-Landstrømsforum har gått over all forventning, fortsetter Aanensen. I dag er det 140 medlemmer fra hele maritim bransje og møtene viser et stort engasjement. Med en slik interesse er vi trygge på at vi skal finne løsninger på de problemstillingene skipsfarten står overfor når den skal elektrifiseres i årene fremover.

Årsrapporten kan du lese her.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023