Tilbake

NEK inviterer til gratis seminar – El og ekom i samferdsel

Elektrifiseringen av det norske samfunnet og fremveksten av ny teknologi påvirker utviklingen av samferdsel i stor grad. Omfanget av elektriske installasjoner og digitale kommunikasjonsløsninger vil få en enda større plass i infrastrukturen. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) inviterer til et gratis seminar 13. juni for å belyse utviklingen.

Torbjørn Braset

Samferdselssektoren er i kraftig vekst og i dag er et veganlegg avansert ingeniørkunst som kombinerer en rekke teknologier. Blant annet er det en rivende utvikling innenfor el- og ekominstallasjoner. El og ekom står alene for en verdiskapning på 5 milliarder kroner årlig i norske vegprosjekter.

NEK satser på samferdselsektoren

NEK intensiverer sin satsning innen samferdselssektoren og har inngått enn samarbeidsavtale med Statens Vegvesen. Samarbeidsavtalen skal blant annet resultere i en ny standard for el og ekom i vegtrafikksystemer. Den nye standarden vil inneholde krav som tilfredsstiller normalene til Vegdirektoratet, og skal bli et referansedokument for håndbok N601 Elektriske anlegg.

For å markere den nye satsningen inviterer NEK til et gratis formiddags-seminar med et fokus på el- og ekominstallasjoner.

  1. juni klokken 08.30 i Lilleakerveien 8 ved CC Vest.

Program for seminaret

0830 – 0900: Registrering og enkelt servering.

0900 – 0915: Leif T. Aanensen presenterer NEK satsing på standardisering innen vegsektoren.

0915 – 0945: Jørn Holtan presenterer Statens Vegvesen og standardisering.

0945 – 1000: Pause – med muligheter til å snakke med NEKs fagsjef

1000 – 1030: Fremtidens elektriske veger – Runar Søråsen, Norwegian Electric Roads Cluster.

1030 – 1100: Morgendagens Ekom for samferdsel – Bassam Asmaro, Electronova.

Les mer om seminaret

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023