Tilbake

Nytt fra FAQ

Norsk Elektroteknisk Komites (NEK) FAQ gir svar og tolkninger på spørsmål fra de ulike standardene. Svarene utarbeides av de ulike standardiseringskomiteene og er å regne som gjeldende på lik linje med selve standarden.

Med NEKs FAQ finneer du svar på dine spørsmål.

Når man bruker standarder vil det oppstå situasjoner hvor man er usikker på tolkningen av teksten. NEK har opprette en FAQ base hvor man kan finne spørsmål og svar på mer enn 1.000 ulike problemstillinger. Svarene blir utarbeidet av komiteene som har ansvaret for innholdet i de ulike standardene. Dersom du ikke finner svar på din utfordring kan du legge inn ditt eget spørsmål.

NEK 700 – Inntak el og ekom

Spørsmål

“Må man ha separate inntak for kabler for elkraft og telekommunikasjon?”

Svar

Nei, inntaket for elkraft og telekommunikasjon kan samlokaliseres.

NEK 700 – Avstandskrav til kabler utenomhus

Spørsmål

“Gjelder avstandskravene (segregering) i 50174-2 også fiberkabel?”

Svar

Nei, krav til separasjonsavstand for kabler for informasjonsteknologi og kabel for energiformål i bygninger er spesifikt unntatt for metallfri fiberoptisk kabel (NEK EN 50174-2, punkt 6).

NEK – 400 Definisjon av frittliggende garasje

Spørsmål

“Dersom to eneboliger deler / eier en felles frittliggende garage som de har hver sin garage del med hver sin egen forbrukskurs direkte til hver sin halvdel fra sin installasjon i huset, kan man da benytte eksisterende kurs til el-kjøretøy lading eller vil dette ikke bli dekkende under dette avsnittet pga garagen er felles? Normen ser ikke ut og ta stilling til slike situasjoner og dermed skulle dette være tillatt pr definisjon?”

Svar

NEK 400-7-722:2018, avsnitt 722.305.305 tar ikke stilling til hvordan den frittliggende garasjen er anordnet.  Når NK64 har benyttet begrepet “frittliggende” er dette ment for å dekke opp situasjoner hvor garasjen/garasjebygget ikke har noen felles bygningsdel med boligen. Om det er én eller flere tilførsler til garasjebygget tar avsnitt 722.305.301 ikke stilling til.

NEK 400 – Bryte N-leder

Spørsmål

“I NEK 400-5-53:2010 avsnitt 537.1.2 er det spesifisert at i TN-S og TN-C-S systemer skal N-leder frakobles eller kobles ut samtidig med faseledere. I NEK 400-5-53:2014 avsnitt 537.1.2 er dette borte. Dette gjelder også i NEK 400-5-53:2018 avsnitt 537.1.2.
I NEK 400-5-53:2014 avsnitt 537.2.1.1, kommer det samme kravet igjen, med en litt annen ordlyd ” Nøytralleder skal frakobles samtidig med faselederne”
I NEK 400-5-53:2018 avsnitt 537.2.1.1 er ordlyden forandret til “Når nøytralleder frakobles, skal den frakobles samtidig med faseledere”

Kan man tolke dette dithen at man ikke trenger å bryte N-leder selv om man bryter faseledere, så lenge N-leder og PE har samme potensial? Slik ordlyden i spesifiseringen i NEK 400-5-53:2018 avsnitt 537.2.1.1 er, virker det som dette er mer for å unngå utilsiktet utkobling av N-leder og og påfølgende “flytende nullpunkt”.”

Svar

NEK 400-5-53:2018, avsnitt 537.2.1.1 spesifiserer at alle kurser skal kunne frakobles fra hver av de spenningsførende tilførselslederne. En nøytralleder er en spenningsførende leder (se definisjon av “spenningsførende leder” i NEK 400-2:2018, definisjon 200.250).

NEK 400 – Kapasitet på ledningsnettet

Spørsmål

“I en vanlig bolig hvor alle elektriske installasjoner er utført i hht NEK400, kan en forutsette at en kan koble til elektriske varmeovner i alle rom hvor det er en stikk-kontakt på vegg ved gulv? Eller med andre ord- Har et NEK400 installert anlegg i en vanlig bolig kapasitet nok til at ordinære elektriske varmeovner kan tilkobles i alle rom som stue, kjøkken, gang, soverom og boder ?”

Svar

NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.132.1 spesifiserer at den elektriske installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet.Dersom elektrisk oppvarming var spesifisert som en del av de normale behovene, skal installasjonen være egnet til det.Avsnitt 823.132.3.101 spesifiserer at dersom elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingssystemer, skal installasjonen være planlagt og dimensjonert slik at det er mulighet for elektrisk oppvarming.En installasjon skal være egnet for elektrisk oppvarming hvis slik oppvarming er spesifisert for prosjektering og utførelse av installasjonen.
Flere spørsmål og svar finner du her

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Landstrømsforum markerer seg

Dato
31.03.2023

Metode for å gjøre kompleksitet oversiktlig

Dato
07.03.2023