Tilbake

Spørsmål og svar fra NEK 400

Norsk Elektroteknisk Komites (NEK) FAQ gir svar og tolkninger på spørsmål fra de ulike standardene. Svarene utarbeides av de ulike standardiseringskomiteene og er å regne som gjeldende på lik linje med selve standarden.

I tiden framover vil vi jevnlig presentere noen av de siste spørsmålene og svarene som har kommet inn.

Adobe

Når man bruker standarder vil det oppstå situasjoner hvor man er usikker på tolkningen av teksten. NEK har opprette en FAQ base hvor man kan finne spørsmål og svar på mer enn 1.000 ulike problemstillinger. Svarene blir utarbeidet av komiteene som har ansvaret for innholdet i de ulike standardene. Dersom du ikke finner svar på din utfordring kan du legge inn ditt eget spørsmål. Du vil ikke få svar med en gang. Spørsmål skal behandles i de respektive komiteene for å sikre et svar som er i henhold til standardens hensikt.

NEK 400 – Kapasitet på ledningsnettet

I en vanlig bolig hvor alle elektriske installasjoner er utført i hht NEK400. Kan en forutsette at man kan koble til elektriske varmeovner i alle rom hvor det er en stikk-kontakt på vegg ved gulv? Eller med andre ord. Har et NEK400 installert anlegg i en vanlig bolig kapasitet nok til at ordinære elektriske varmeovner kan tilkobles i alle rom som stue, kjøkken, gang, soverom og boder?

 Svar

NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.132.1 spesifiserer at den elektriske installasjonen skal prosjekteres slik at den dekker alle normale behov i boligen på installasjonstidspunktet.

Dersom elektrisk oppvarming var spesifisert som en del av de normale behovene, skal installasjonen være egnet til det.

Avsnitt 823.132.3.101 spesifiserer at dersom elektrisk oppvarming er planlagt som reserve for andre oppvarmingssystemer, skal installasjonen være planlagt og dimensjonert slik at det er mulighet for elektrisk oppvarming.

En installasjon skal være egnet for elektrisk oppvarming hvis slik oppvarming er spesifisert for prosjektering og utførelse av installasjonen.

NEK 400 – Stikkontakt og kvadrat

Det ble for meg påpekt at tilførsel til stikkontakt ikke skal ha mindre enn 2,5 kvadrat i en åpen installasjon vegg. Jeg kan ikke finne denne påstanden i NEK 400:2018.

 Svar

NEK 400:2018 har ingen krav som spesifiserer at det skal benyttes en kabelledning med ledertverrsnitt 2,5 mm² for å forsyne en stikkontakt ved referenseinstallasjonsmetode C i samsvar med NEK 400-5-52, Tabell 52B-1.

NEK 400-5-53:2018, avsnitt 533.2.1 har derimot spesifikke krav til maksimal merkestrøm for overstrømsvern som skal beskytte et PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt 1,5 mm², 2,5 mm² og 4 mm². Disse kravene vil gjelde for installasjoner som ikke er i boliger. NEK 400-8-823:2018 har andre spesifikke krav til beskyttelse av ledningssystemer mot overbelastning.

NEK 400 – Antall uttak på baderom

I forbindelse med rehabilitering av baderom i regi borettslaget. Entreprenør har satt opp stikkontakter 2x dobbel på hver sin kurs til tørketrommel / vaskemaskin. Disse vil bli stående utilgjengelig (ifht forbruk) bak vaskemaskin / tørketrommel. Entreprenør mener fortsatt at de oppfyller kravet om 2 uttak i tillegg til dedikerte uttak til planlagt stasjonært utstyr. Hvordan tolker dere kravet?

 Svar

NEK 400-8-823:2018, avsnitt 823.537.101.8 krever et uttak for hvert stasjonært utstyr som er planlagt plassert i et bad/vaskerom/WC, med mindre utstyret er fast montert. Vaskemaskiner og tørketromler er å betrakte som stasjonært utstyr. I tillegg skal det monteres minst to uttak (ett uttak dersom rommet er mindre enn 3 m2).

Avsnitt 823.537.101 krever at uttak skal fordeles i rommet slik at de er tilgjengelig der det ut fra møblering og planlegging av rommet anses å være et behov.

NEK 400 – Varmekabel på bad

Har stripset en varmekabel til et armeringsnett på et bad i 2etg. Det er lagt Deviboard og all konstruksjon er av tre. Kabelen har skjerm/kappe. Det er montert tjømemuffe på avløp. Skal armeringsnettet som kabelen er stripset i jordes?

 Svar

NEK 400-7-701:2014, avsnitt 701.753 spesifiserer at en varmekabel i et baderomsgulv skal ha en metallisk kappe, en metallisk kapsling eller være dekket. av et finmasket metallisk nett. Kappen, kapslingen eller nettet skal være koblet til beskyttelseslederen for forsyningskursen.

Dette kravet er i samsvar med kravet i NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1 hvor det kreves at dersom en varmeenhet er levert uten en jordet skjerm fra fabrikanten skal det anordnes med en egnet ledende overdekking på stedet, f.eks. et metallisk net.

I NEK 400-7-701:2018 er kravet i avsnitt 701.753 fjernet da de anses som dekket av kravet i NEK 400-7-753:2014, avsnitt 753.411.1.

Du kan finne flere spørsmål og svar her!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024