Tilbake

NEK inviterer til gratis Internet of Things seminar

Internet of Things påvirker oss stadig mer. Vi inviterer deg til å bli med et gratis formiddags-seminar for å høre mer om IoT.

Internet of Things
Adobe

Vi omgir oss stadig med flere og flere produkter som kommuniserer med hverandre over internett eller det vi kaller Internet of Things. Data samles og gir de ulike tilbyderne verdifull informasjon som kan brukes til å optimalisere produkter og gi en bedre brukeropplevelse. For forbruker kan innsamlingen av informasjon gjennom IoT gi utfordringer og personvernet er under press.

Når stadig mer av våre hverdag involverer internett gir det mange fordeler. Samtidig gjør det oss mer sårbare. Mulighetene for hacking blir flere, og vi blir mer avhengig av sikkerhetsforanstaltninger og stabile nett.

Når ulike ting skal kommunisere med hverandre er man avhengig av å ha et felles språk. Dette felles språket for IoT kan man bare få gjennom standardisering på tvers av landegrenser og produsenter. De ledende standardiseringsorganene IEC og ISO har derfor dannet en felles komite for utvikling av standarder for Internet of Things.

For å belyse utfordringene og mulighetene med IoT inviterer derfor NEK til et gratis formiddagsseminar 4. april 2019. Seminaret vil ha spennende innlegg fra sentrale aktører og vil være interessant for alle som er opptatt av tingenes internett.

08:30 – 09:00           Registrering, frokost

09:00 – 09:05           Velkommen

09:05 – 09:30           Forbrukerutfordringer ved Internet of Things

09:30 – 10:00            Nettverkene for Internet of Things

10:00 – 10:30            Risikoen med “ting”

10:30 – 11:00             IoT i praksis

11:00 – 11:30              IoT Standardiseringsarbeid i ISO/IEC

11:30 – 11:45              Oppsummering

Seminaret vil holdes i Høyres Hus Konferanse og Selskapslokaler, Nordengen konferanselokale, Stortingsgaten 20, Oslo. Vi starter opp med registrering og frokost fra klokken 08.30.

Les mer om seminaret her!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024