Tilbake

Kompetanse- og nettverksbygging

NEK opplevde tidenes største tilstrømming til de tekniske komiteene i 2018. Veksten har vært jevn de siste årene, med en årlig vekst på rundt 5-6%. I 2018 ble dette toppen med hele 8%, som innebar en netto vekst var på hele 45 eksperter. De fleste nye medlemmene er mellom 35 og 50 år gamle.

Puslebitene skal passe sammen - mennesker som legger puslespill

– Vi er veldig tilfreds med utviklingen vi har hatt de siste årene. Vi trodde 2017 skulle være et toppår, men nye medlemmer strømmet til også i 2018, forteller adm. direktør Leif T. Aanensen.

Aanensen er godt fornøyd med netto økning på 45 nye eksperter. Det tilsvarer omtrent 8% økning i medlemsmassen til NEKs komiteer. Han forteller at det har vært tilstrømming til mange av komiteene, men noterer seg at to komiteer som driver innen elektriske lavspenningsanlegg og med eksplosjonsfarlige områder topper listen. Disse har omtrent 50 medlemmer og har vokst seg til et solid fagmiljø. I tillegg til at medlemmene får innsikt i ting som er på gang når det gjelder nye standarder, utvikler de nettverk til virksomheter de ofte hadde hatt få muligheter til å møte.

– Standardiseringsarbeidet er nøytral grunn hvor leverandørindustrien, konkurrenter, myndigheter og næring, akademia og forskningsmiljøene kan møtes som likeverdige parter. Her er det faget som står i sentrum og hvor argumentasjonen må være tuftet på tekniske realiteter, fortsetter Aanensen.

Kompetansebyggende

Deltakelse i en av NEKs tekniske komiteer innebærer at man sitter sammen med landets fremste eksperter innen en disiplin. Her kan man bryne seg på et kollegium som vet hva du snakker om og som er gode å sparre med. I tillegg til nettverket i egen komité har man et utvidet nettverk blant de andre 600 ekspertene.

– Du finner neppe et bedre sted å utvikle deg som fagperson. Deltakelse er kompetansebyggende og gjør at du holder deg aktuell som ekspert. Du vil bli en intern ressursperson i virksomheten som evner å dra veksler på internasjonalt anerkjente løsninger virksomheten trenger. Ofte er dette eneste veien til nasjonalt og internasjonale markeder, dersom man er en produsent, konstaterer Aanensen.

God bedriftsøkonomi

Bruk av standarder er både bedrifts- og samfunnsøkonomisk rasjonelt hevder Aanensen.

– En standard er utviklet i et internasjonalt kollegium og har gjennomgått en grundig kvalitetssikring i prosessen. Det ferdige produktet står seg derfor godt. For meg er det meningsløst “å skulle finne opp kruttet på nytt”, der internasjonalt anerkjente løsninger allerede er på plass, slår Aanensen fast.

NEKs fagsjefer på frierferd

NEK hviler ikke, på tross av suksessen i 2018. NEKs fagsjefer og prosjektledere driver aktiv rekruttering til komiteene.

– Vi gir oss ikke med rekrutteringsarbeidet, det er viktig for oss å dele mulighetene med norsk næringsliv og forvaltning. NEK er innfallsporten til den internasjonale standardiseringsarbeidet og er også den nasjonale arena for dette arbeidet. Det å kunne påvirke arbeidet, samt være det lille hestehodet foran er noe vi ønsker å la flere få muligheter til, fortsetter Aanensen.

Direktøren legger ikke skjul på at han kunne tenke seg flere kvinner i komiteene.

– Jeg kunne ønske meg flere kvinner i komiteene våre. Vi vet at de finnes, men foreløpig har vi ikke fått helt uttelling på den fronten. Det har vi et ønske om å gjøre noe med, avslutter Aanensen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024