Tilbake

Skipsindustrien mønstrer på i Hamburg

Under SMM messen i Hamburg i begynnelsen av september møtes verdens skipsindustri til stevne. Utstillere fra alle ulike segmenter og verdensdeler av skipsindustrien deler her sine beste løsninger.

Arild Kjærnli/NEK

SMM Hamburg er den maritime verdens ledende messe og tar for seg skipsbygging, maskiner og marine teknologi (SMM). Det er mer enn 2.200 utstillere fra hele verden og messen ble i 2018 besøkt av 50.000 mennesker fra 120 land. Med åtte store messehaller med alt fra fortøyning og innredning til høyteknologiske drifts- og navigasjonssystemer.

På messen har selvfølgelig sjøfartsnasjonen Norge sin egen paviljong hvor de norske produsentene viser fram sine produkter og teknologi. Nettopp teknologi er en av de virkelig imponerende sidene av SMM. Alt fra dekksutstyr til navigasjon og styringssystemer benytter og kombinerer det siste innenfor sensor teknologi og prosessorer. Spesielt på broen er innovasjonene og integrasjonen tydelige. Ved å kombinere navigasjonssystemer, autopiloter og sensorer seiler man nå mot en både mer effektiv og sikker skipsfart. I dette bildet har standardiseringen en sentral rolle. Standardiseringen sikrer at de ulike komponentene er kompatible på tvers av produsenter og landegrenser.

Under årets messe var det viet en egen hall for grønn skipsfart. I motsetning til i Norge, hvor dette er ensbetydende med elektrisitet, fokuserer verden i stor grad på å begrense utslipp fra tradisjonelt, fossilt drivstoff og en transformasjon mot mer utslippsvennlige LNG. Bortsett fra norske utstillere var elektrisitet nærmest fraværende som drivstoff. Tor Andersen fra NEK, som er prosjektleder for Landstrømsforum, var tilstede under SMM.

– Det er helt klart at Norge er i en særstilling når det gjelder elektrifisering av skipsfarten forteller Tor Andersen. Sammenlignet med resten av verden har vi teknologisk kommet langt på veien mot en skipsflåte med lav grad av utslipp. Det ser vi ikke minst blant de norske utstillerne, som viser hva som er mulig med innovativ teknologi.

Et av prosjektene som får mye oppmerksomhet er Yara Birkeland. Yara sitt containerskip, som ikke bare er helelektrisk, men vil også bli selvseilende når det kommer i full drift i 2020.  Skipet vil da bli verdens første autonome og elektriske skip med null utslipp.

– Yara Birkeland er et ganske imponerende prosjekt fortsetter Andersen. Dette er et lysende eksempel på hvor riktig elektrifisering av skipstrafikken er. Når Yara Birkeland er i full drift vil den årlig erstatte 40.000 turer kjørt med dieseldrevne lastebiler. Dette er norsk innovasjon på sitt beste.

SMM viser at norsk skipsindustri er inne på riktig elektriske vei, men vi kan ikke hvile på laurbærene for her kommer verden etter.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024