Tilbake

Kunstig intellingens hjelper synshemmede

Synshemming kan ramme hvem som helst. Dette oppleves ofte som en alvorlig reduksjon i livskvaliteten med mindre den rammede får tilgang til hjelpemidler. Riktige hjelpemidler kan gjøre hverdagen enklere og den nye utfordringen mer håndterbar. Produsenten OrcCam viste frem prototype på MyEye som er en banebrytende teknologi innen wearables. Den støtter seg på en tjenestestruktur på nettet og på maskinintelligens. Den festes til ordinære briller og vil hjelpe brukeren både med f.eks. lesing, gjenkjenning av personer og pengesedler.

OrcCam

CES 2018, Las Vegas: Produktet til OrcCam er en sjarmerende liten sak som diskret festes til siderammen til brillen. Den veier svært lite og merkes knapt for brukeren. Til gjengjeld viser den til imponerende prestasjoner.

Leser

NEK fikk demonstrert produktet under messen og kan bekrefte enhetens evne til å:

  • Lese tekst fra alle typer overflater
  • Kjenne igjen ansikter. Inntil 100 ansikter kunne ifølge representanten lagres i enheten
  • Kjenne igjen og oppgi verdi på pengesedler etc.
  • Identifisere produkter

Brukeren initierer de ulike funksjonene ved fingerbevegelser, ved å peke på overflater hvor tekst skal leses, enten det er en nyhetsartikkel, bok, PC-skjerm eller skjerm på smarttelefonen. Selv om demonstrasjonen var tilrettelagt, fikk NEK testet ut med en vilkårlig tekst og konstaterte at det virket. Uavhengig av om produktet skulle ha noen «barnesykdommer», så er dette banebrytende teknologi. At produktet er dynamisk, ved at det ved oppkobling til en tjenestestruktur, kan utvikle seg til å bli stadig bedre produkt, er en åpenbar fordel.

Det norske markedet?

Slik produktet ble vist på messen hadde det talestøtte på fem språk. Norsk er desverre ikke blant disse. Talestøtte innebærer at brukeren kan gi instruksjoner muntlig til «dingsen».

Prisnivå

Prisnivået på et slikt produkt ligger ifølge OrcCams representant i størrelsesorden 30.000 norske kroner. Dette er ikke en avskrekkende pris for et produkt som kan være svært nyttig for enkelt brukere. Man skal også huske på at for at et slikt produkt skal være nyttig og utvikle seg, så er maskinintelligensen og tjenestestrukturen i skyen en viktig del av pakken.

Tilgjengelighet

Produktet er etter det NEK kjenner til ikke tilgjengelig på det norske markedet, men ifølge OrcCams representant var de i ferd med å lansere MyEye i engelsk-, fransk- og spansktalende land i Europa.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024