Tilbake

Norsk kandidat foreslått som leder av Cenelec TC 65X

Judith Rossebø fra ABB og medlem av NK 65 ble av komiteen foreslått som leder (“Chair”) av Cenelec TC 65X under plenarmøte som nylig ble arrangert i regi av NEK

Sekretær Antonio Monaco (DKE), Judith Rossebø (NEK NK65) og Regnar Schultz (DS)

Sekretæriatet for Cenelec TC 65X står under ledelse av DKE som er den nasjonale komiteen i Tyskland, tilsvarende NEK i Norge.

Judith har vært aktiv innen TC 65X over flere år, blant annet som leder av komiteens eneste separate arbeidsgruppe WG1 – Industrial Requirements for Wireless Communication. I tillegg er hun også medlem av ETSI som utgir standarder som er retningsgivende for blant annet trådløs kommunikasjon, ikke minst innen industriell utnyttelse (Wireless Industrial Automation).

Rossebø er også aktivt med i det internasjonale standardiseringsarbeidet ut over det europeiske nivået. Hun er med i flere arbeidsgrupper i International Electrotecnical Commission (IEC) . Innen IEC TC 65 deltar hun i arbeidsgruppe  WG10 – Security for industrial process measurement and control – Network and system security og SC 65C WG17 Wireless Coexsistence. I tillegg er Rossebø også med i SyC Smart Energy WG 3  Smart Energy Roadmap, og hun er også aktiv i IECEE CMC TF Cyber Security. Dette er en arbeidsgruppe i IECs sertifiseringsorgan IECEE, som jobber med fremtidig sertifiserings -og konformitetserklæringer innen den viktige IEC 62443-serien.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024
Bærekraftig industri

Standarder er sentralt for Grønt industriløft

Dato
17.01.2024

Cybersikkerhet i forbrukerutstyr og tingenes internett - IoT/IIoT

Dato
10.11.2023