Tilbake

En robot på døren?

Skal varene leveres luftbåren eller på to hjul? Levering av varer med bruk av droner har vært testet ut de siste årene, men i urbane strøk er det ikke gitt at myndighetene aksepterer slik bruk. De lager støy, det er mange hindringer og det er alltid en fare for at de kan falle ned å forårsake skade. Flere robotleverandører lanserte interessante alternativer på CES 2018.

Robot til varetransport

CES 2018, Las Vegas: I tettbygde strøk kan en robot på to hjul være et godt alternativ til droner. Avstanden er kort og roboter, som er bakkebasert, er beheftet med mindre restriksjoner enn dronene. Disse kan brukes til alt fra å levere matvarer rett hjem til å levere pizza fra den lokale favorittrestauranten. Leverandørene  trakk frem disse robotenes flekibilitet, lave kostnadsnivå og gunstige vedlikeholdsbudsjett. De trakk også frem de bakkebaserte robotenes lastekapasitet, sammenliknet med droner.

Elektrisk fremdrift, maskinintelligens og selvstabiliserende

Alle robotene som ble vist frem hadde elektrisk fremdrift. Mange av dem hadde fire hjul, men roboten til Segway var tohjuling som var selvstabiliserende. Flere av robotene var også koblet opp mot tjenestestruktur på internett, slik at de kunne knyttes mot virksomhetenes logistikksystem. De var også utstyrt med maskinintelligens, kunne prates til og gjenkjenne personer.

Transportløsninger

Hverken du eller virksomheten som skal levere varer til deg, trenger å eie transportroboten. Disse kan være delte ressurser som påtar seg transportoppdrag for dem som måtte ønske det. Flere av produsentene så for seg Uber-liknende tjenester hvor levering på døren kunne være en opsjon – enten du bestilte varer hjemmefra, eller ikke ønsket å bære varene hjem selv. Et slikt transportoppdrag vil sannsynligvis ikke koste mange kroner og kan være et interessant tilbud for enkelte.

Kapasitet

Robotene som ble vist frem på CES var ganske små, med kapasitet på et par fulle bæreposer. Leverandørene fortalte at de hadde modeller i flere størrelser, men at det var de mindre som ble vist frem som de trodde det lå volum på.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
26.04.2024

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024