Tilbake

Sikkerhet i fokus på Ekomkonferansen

I den digitale tidsalder har sikkerhet blitt stadig viktigere. Ekom-konferansen hadde denne viktige problemstillingen på agendaen.

NEK - Trond Salater

Den årlige Ekom-konferansen til Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) gikk av stabelen 20. november. Under årets åpningsinnlegg fikk deltakerne høre fagdirektør Torstein Olsen i Nkom. Han fortalte om sårbarheten til vårt nasjonale kommunikasjonsnett. Brorparten av mobiltelefoni og digitalkommunikasjon er i stor grad avhengig av Telenors nett. At man er så avhengig av ett nett gjør oss sårbare for både fysiske og digitale angrep mot vår digitale infrastruktur. Angrep som kan få uante konsekvenser. Videre redegjorde han for planen om å gjøre Norge mindre avhengig av èn leverandør.

Professor Josef Noll fra universitet i Oslo er en kapasitet innenfor cyber security og kunne fortelle om nødvendigheten av standardisering innenfor Internett of Things. Internett of Things brer om seg og man kan si at det er en digitalisering av hele samfunnet. Dette medfører et paradigme skifte innenfor sikkerhet hvor alle enheter som kommuniserer digitalt gir en mulighet for hacking. Det vil etter hvert si tilnærmet alle ulike enheter vi omgir oss med. Noll mente at standardisering og inndeling i sikkerhetsklasser var en riktig vei å gå slik at forbrukerne enklere kan velge ønsket sikkerhetsnivå. Dette kan bli tilnærmet det man i dag finner som energiklasser på hvitevarer. Da får man en reell mulighet til å vurdere sikkerhetsnivået på produktet, og ikke ukritisk godta fordi forklaringen er for lang, kompleks og med for liten skrift.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Velkommen til lanseringswebinar av NEK EN 50110-1!

Dato
16.08.2023