Tilbake

Smartere enn en vanlig lyktestolpe

Vil du ha en væroppdatering, luftforurensningstatus i sanntid, eller prøver du å finne den bortgjemte parkeringsplassen? Det er enkelt – spør lyktestolpen!

Smart gatebelysning gir operatørene mulighet til å kontrollere bybelysning eksternt

En planet med millioner av lys

Når vi beveger oss mot smartbyer blir teknologi bygget inn i bygninger, transport og annen infrastruktur for å gjøre byene mer effektive. Med full tilgang til strøm, og plassert ideelt for kommunikasjonsmoduler, videoovervåking eller informasjonskiosker, var det bare et spørsmål om tid før gatelys ble en del av tingenes internett (Internet of Things, IoT).

Belysning er en viktig del av enhver by. Det sørger for trafikksikkerhet og øker befolkningens personlige sikkerhet mens folk beveger seg rundt i byen dag og natt. Myndighetene må levere denne viktige tjenesten, som har høye kostnader tilknyttet kjøp, installasjon, drift og vedlikehold. Imidlertid håndterer innovative gatebelysningssystemer disse problemene. Med integrerte sammenkoblede enheter og intuitive nettbaserte applikasjoner kan de til enhver tid gi stort fleksibilitet for å møte de ulike belysningsbehovene i byer.

Det globale antallet gatelys forventes å øke fra 304 til 325 millioner innen 2025, ifølge en rapport fra Northeast Group. Heldigvis er offentlig utendørs belysning under forandring og blir erstattet med LED-lys (LED, Ligh Emitting Diodes), som varer lenger, forbruker opptil 90% mindre energi enn andre lyskilder, og reduserer vedlikeholdskostnader.

Standarder gjør smarte ting smartere

Vi bruker smarte enheter i mange daglige aktiviteter, inkludert kommunikasjon, bygninger, transport, helsetjenester, shopping, underholdning og bank. En rekke tekniske komiteer fra IEC (TCer) og underkomiteer (SCer) produserer internasjonale standarder som omhandler ulike aspekter ved smart teknologi.

IoT fortsetter å utvikle seg i takt med at flere enheter blir tilkoblet. All smartteknologi er avhengig av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). I denne sammenhengen er det et behov for å sørge for at tilkoblede enheter og systemer er sikre, og at data er beskyttet. Dette er spesielt viktig for byinfrastruktur som for eksempel energiforsyning, transport og belysning, fordi feil kan få betydelige konsekvenser for offentlig sikkerhet.

IEC tar datasikkerhet veldig alvorlig og utfører et stort antall standardiseringsaktiviteter i dette feltet. For eksempel, ISO/IEC JTC 1/SC 27, en underkomité for den felles tekniske komité opprettet av IEC og International Organization for Standardization (ISO), arbeider spesielt med IT-metoder, teknikker og retningslinjer for å ta opp både sikkerhets- og personvernsaspekter.

ISO / IEC JTC 1 / Working Group (WG) 10 er dedikert til IoT og utvikler grunnleggende internasjonale standarder på dette området. Denne identifiserer mangler i standardisering og overvåker løpende IoT regulatoriske, markeds-, forretnings- og teknologibehov.

IEC Conformity Assessment Schemes tester produkter og tjenester for å sikre at de overholder IECs internasjonale standarder. Conformity Assessment Board (CAB) WG 17 undersøker markedets behov og tidsramme for CA-tjenester (globale sertifiseringsordninger) for produkter, tjenester, personell og integrerte systemer innen nettverkssikkerhet.

Med hensyn til smart belysning, produserer IEC TC 34 internasjonale standarder for pålitelighet, ytelse og sikkerhet for belysning, inkludert LED-baserte systemer som brukes i smartbelysning. TCen dekker elektriske lamper, kontrollutstyr, armaturer og mer. Den følger også den raske teknologiske utviklingen, som krever at belysning skal være interoperatibel med annet utstyr, for eksempel kontrollenheter som brukes i smarte enheter.

Til slutt må myndighetene gjøre sine byer så energieffektive og miljøvennlige som mulig, i tråd med retningslinjer og forskrifter. IEC TC 34 anvender IEC Guide 109, som tar hensyn til miljøspørsmål under utvikling og vedlikehold av standarder.

Teknologien har endelig sett lyset

Flere bedrifter tilbyr smarte offentlige belysningssystemer som gir operatører sanntidssikkerhet over bybelysning når som helst. Dette kan vises ved hjelp av vanlige nettlesere via et eksisterende mobilnettverk. Disse webapplikasjonene analyserer systemet og forenkler planlegging og vedlikeholdsarbeid.

Siden lysene er individuelt koblet til belysningssystemet kan operatørene enkelt se om de er på, og takket være GPS, identifisere deres nøyaktige plassering. Belysning kan innstilles til å dimme automatisk når ingen bevegelse er oppdaget, eller forhåndsinnstilles til å for eksempel dimme et forretningsområde som er mindre befolket om natten. Dette gjør det også mulig å øke lysmengden i løpet av en bestemt tidsperiode, for eksempel i oppløpet til jul når folk har en tendens til å handle mer utover kvelden. Øyeblikkelige justeringer kan gjennomføres med et museklikk for å imøtekomme kravene til byer som er i stadig endring.

Varer LED-lys virkelig så lenge?

Den økende etterspørselen etter LED-teknologi gir et større behov for å sikre at lampenes elektroniske komponenter, deler og enheter er av høyeste kvalitet og pålitelighet. Forbrukerne forventer at den første investeringen i den dyrere LED-teknologien skal betale seg på lang sikt.

IECQ, IEC Quality Assessment System for Electronic Components, har utviklet IECQ Scheme for LED Lighting for å teste og vurdere kvaliteten på elektroniske komponenter og enheter som brukes til produksjon av LED-lamper og drivere mot IECs internasjonale standarder. Dette betyr at produsenter, leverandører og forbrukere kan være sikre på at produktene de selger eller kjøper er blitt uavhengig verifisert og oppfyller alle krav og spesifikasjoner.

Fra ydmykt lys til opplysende assistent

Ved å ta et skritt videre, kan sammenkoblede lamper gjøre langt mer enn å belyse. Mange byer rundt om i verden er allerede i gang med prøveprosjekter som legger til forskjellige funksjoner til den en gang ydmyke belyseren. Lyktestolper kan, som annen smart teknologi, kommunisere med andre enheter for å samle og overføre spesifikk lokal eller mer generell byinformasjon.

De kan foreslå de raskeste rutene, eller de mest befolkede for de som ikke har lyst til å vandre alene om natten. De kan gi forurensningsoppdateringer for en bestemt gate, hjelpe sjåfører med å finne den sjeldne gratis parkeringsplassen, de kan gi Wi-Fi og hendelsesoppdateringer eller tillate elbiler å lade opp.

Sensorer muliggjør smart belysning

Ikke noe av dette ville være mulig uten sensorer, som er en sentral del av den sammenkoblede verden av IoT. De overvåker naturlig lys, muliggjør berøringsfunksjoner og måler temperatur, bevegelse og retning. Arbeidet til IEC TC 47: Halvlederenheter, og IEC SC 47F: Mikroelektromekaniske systemer, sikrer at sensorer og mikroelektromekaniske systemer (Microelectromechanical Systems, MEMS) fungerer pålitelig og effektivt der de er i bruk.

Så hvordan finner en lyktestolpe en ledig parkeringsplass? Igjen kommer vi tilbake til sensorer, som er plassert på gulvet på parkeringsplasser for å overvåke om de er ledige eller ikke. Dataenheter samler inn informasjonen og sender den over mobilnettverket til byens serverinfrastruktur. Informasjonen sendes deretter til lyktenettverket og vises på de nærmeste stolpene, som fører sjåføren til de ledige stedene.

Hvor lys er fremtiden?

Mange byer har allerede nytte av mer effektiv og mindre kostbar smart gatebelysning. I rapporten Smart street lighting av Navigant Research forventes globale inntekter fra gatelys å være 2,3 milliarder amerikanske dollar innen 2023. Det er imidlertid et stykke å gå før sammenkoblede lamper vil bli nyttige gateassistenter. Da vi fortsatt er i et tidlig stadium vil måten disse prosjektene leverer denne informasjonen på avgjøre om byboere anvender denne teknologien på en bred skala.

Men innovasjoner dukker stadig opp og lyktestolpens rolle fortsetter å utvides. For eksempel kan et privatprosjekt i Los Angeles gjøre det mulig å finansiere nettverksbelysning ved å leie ut trådløs teknologi i lyktestolpene til tilbydere av trådløst nett. I tillegg til å forbedre byens belysning, vil det også forbedre det eksisterende trådløse nettverket, der dataetterspørselen fortsetter å stige.

IEC International Standards dekker mange forskjellige aspekter ved smart belysning, og IECQ-systemet for LED-belysning sikrer at produkter og systemer oppfyller disse standardene.

http://iecetech.org/Technology-Focus/2017-03/Smarter-than-the-average-lamppost

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024