Tilbake

Dokumentasjon og struktur

Om du arbeider med å systematisere og skape struktur i prosjekter er standardporteføljen NK 3 forvalter av stor verdi. Denne artikkelen gir deg et fugleperspektiv over porteføljen og grupperer disse. Vi anbefaler deg å dykke dypere på arbeidsområder som er relevant for din virksomhet. En måte å gå i dybden på er å delta i normkomiteen.

Sentrale NEK-bøker

NK 3s primære arbeidsområde er å bidra til å forvalte elektrotekniske symboler, sette dokumentasjonsregler, utforming av dokumentasjon, betegnelser,  strukturere informasjon og dataorganisering. Standardene som produseres innen NK 3 sitt arbeidsområde kommer til anvendelse på alle områdene innen elektrofaget. Det er også tilstøtende standarder fra ISO på dette fagfeltet. I figuren under er også disse tatt med i oversikten.

Publikasjonsstruktur

Dokumentene som NK 3 forvalter er i sin helhet tuftet på arbeider i IEC TC 3. Dette er den globale standardiseringskomiteen for tilsvarende arbeidsområde. Standardene er utviklet over mange tiår og har stadig blitt forbedret. Betegnelsen “NEK EN” innebærer at disse globale standardene også har blitt ratifisert som europanormer og norske normer.

I figuren under har vi laget et oversiktskart, hvor de ulike standardserier er gruppert. Skisser gjør det lettere å se hvordan standardseriene henger sammen:

Hvordan går jeg videre?

I figuren over har vi kun gitt et overblikk. For å komme videre må du vurdere hvilke standarder som er relevant for din virksomhet. Dersom disse ikke allerede er tilgjenglig i virksomheten din bør du ta en prat med innkjøpsansvarlig. Når standarder finnes og er tilgjenglig, er det vel ikke smart å finne opp kruttet på nytt. Merk at et par av de oppgitte standardene kun er tilgjengelig i dabaseformat.

Virksomheten kan også vurdere å gå inn i NK 3. Her kommer du inn i et nettverk av likesinnede, kan påvirke standardene og kan få gode råd på veien.

NK 3 – kanskje noe for deg?

NK 3 er åpen for nye medlemmer. Interesserte kan ta kontakt med fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK. Du finner kontaktinformasjonen på høyre side.

Bli medlem?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024