Tilbake

Strømmens dag – ta vår quiz og vinn en trådløs hodetelefon!

Strømmen har vært med og hjulpet oss siden Norges, og trolig verdens eldste kraftverk på Senja ble satt i drift i 1882. Kraftverk eksisterte også før den tid, men da for overføring av mekaniske krefter til fabrikker og sagbruk mm. og ikke til elektrisitetsproduksjon. Ifølge store norske leksikon er det i stort og smått omkring 1500 vannkraftverk i drift i Norge i 2016. Les mer om strømmen nedenfor og delta i årets NEK-Quiz i anledning strømmens dag.

Strømmens dag 23. januar

I dag bruker vi i stadig større grad elektrisitet både hjemme og på arbeidsplassen. All infrastruktur som vei, jernbane, ekom, vann, avløp og mange andre tjenester vi benytter er basert på at strømmen er tilstede, hele tiden. Alle vet også at hensynet til sikkerhet for liv og helse er avgjørende ved bruk av strøm. Spørsmålene om strømmens sikkerhet og påregnelighet har vært sentrale siden de første kraftverkene ble bygget.

Dyktige forskere og ingeniører innså tidlig at standardisering var en forutsetning for å lykkes med å levere sikre og påregnelige systemer for produksjon og overføring av strøm. Derfor ble organisasjonen IEC  etablert i 1906, og noen år senere ble NEK også etablert. NEK er Norges representant  i IEC.

Wearables og sensorer

I 2017 er det forsatt sterk vekst i utviklingen av utstyr som krever både strøm og kommunikasjon, noe som man ser gjennom utbredelsen av Internet of Things. Tingene kommuniserer via internett eller andre ting i nærheten, som mobil, laptop eller nettbrett. Wearables, og teknologi du “kler på deg” er eksempler på slike ting.
Nedenfor er tre målere, hvorav to som du kan kle på deg, der kravene blant annet til sikkerhet og ytelse finnes i anvendte IEC-standarder:

Nye strømmålere

Innen 2019 vil vi alle få installert nye digitale strømmålere (AMS) fra sitt lokale nettselskap. Målerne blir automatisk avlest av nettselskapet via en kommunikasjonsforbindelse i måleren. Slik skal nettselskapene gi oss en enda bedre strømleveranse og vi kan selv følge med på strømforbruket via internett fra dag til dag hvis vi ønsker det. Ved lokal tilkobling til måleren vil det i tillegg bli utviklet apper som gjør at du kan følge med på eget forbruk i tilnærmet sann tid.

Du kan være trygg på at både installasjon og bruk av AMS-måleren vil bli utført i henhold til oppdaterte og gjeldende standarder for lavspentinstallasjoner. Hvis du ikke har mottatt informasjon fra ditt lokale nettselskap enda, så vil du om ikke så lenge få høre fra dem om bytte av måler hos deg.

Premien i quiz er Miiego AL3+ Bluetooth headset

Premien i quiz er Miiego AL3+ Bluetooth headset

Prøv deg på vår quiz

Gi deg selv et par minutter til å besvare vår NEK-Quiz i anledning strømmens dag, og bli med i trekningen av trådløse hodetelefoner. De fleste svarene finner du på våre nettsider. Trekningen vil bli foretatt på strømmens dag, den 23. januar 2017 kl. 15.00.

Quizen er nå avsluttet og vinnere er trukket ut Vinnere av NEKs «Strømmens dag»-Quiz!
  Strøm i norske hjem Elektriske lavspenningsinstallasjoner Trygge elinstallasjoner


  250-300 400-450 Flere enn 550


  Standard Online Kjopstandarder.no NEK setter standarden


  1912 1940 1981


  Batterikomitéen Lagringssystemer Elektriske energilagringssystem


  Ja Nei

  Relaterte artikler

  Se alle nyheter

  NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

  Dato
  15.05.2024

  NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

  Dato
  26.04.2024

  Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

  Dato
  12.04.2024