Tilbake

Elkontroll på nye områder

Elkontroll er et viktig bidrag til å opprettholde et tilfredstillende nivå på elsikkerheten. Innen landbruket og martim næring, hvor det er krevende driftsmiljø er elkontroll spesielt viktig.

Leif Aanensen

NEK 405-serien legger grunnlaget for elkontroll i boliger og næringsbygg, herunder elektrotermografering. Serien inneholder krav til personell og virksomhet, samt setter krav til hvordan slike kontroller skal gjennomføres. Den eksisterende serien ble samlet mellom to permer i februar 2015. Denne lille endringen har gitt en positiv effekt på spredningen og bruken av serien.

Nye områder

NK 219, som forvalter NEK 405-serien, arbeider for tiden med to nye delnormer:

  • Elkontroll i fiske-, fangst- og lastefartøy under 15 meter
  • Elkontroll i landbruket

Det første prosjektet ble startet opp etter initiativ fra DSB. De ønsket å flytte en eksisterende kontrollordning med bruk av lokale elektroinstallatører til kontroll av fiskefartøy, inn under NEK 405-ordningen. NK 219 stilte seg positivt til dette da man så at ordningen kunne bidra til å utvide markedet for kontrollforetak i distriktene.

Elkontroll i landbruket er et prosjekt som tar sikte på å erstatte en ordning som i dag forvaltes av Landbrukets brannvernkomite (LBK). Elkontroll i landbruket anses som et viktig bidrag for å redusere risiko for brann i driftsbygninger. Mattilsynet stiller krav om elkontroll i driftsbygninger med husdyrhold minst hvert 3. år. Den siste tids brannstatistikker viser en nedadgående trend på branner i slike bygninger. Det kan skyldes det økte fokuset på elkontroll man har hatt i slike bygninger.

Åpent for nye medlemmer

NK 219 er åpen for nye medlemmer. Dersom du er interessert i å bidra i videreutvikling av en god standard for elkontroll, enten du representerer elektrobransjen, bygningseier, forsikringsbransjen, elkontrollvirksomhet eller berørte næringer så er du velkommen til å ta kontakt med fagansvarlig i NEK.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024