Tilbake

Interessen for arbeid med utvikling av standarder øker

Vi ser en økende interesse for å delta i arbeid med å utvikle og videreutvikle internasjonale standarder sier fagsjef Lars Ihler i NEK. Alle fagsjefene i NEK er imidlertid samstemte om at behovet for flere komitémedlemmer fortsatt er høyt, og ønsker spesielt at nettselskap og leverandører tar kontakt for en prat om hvilke fordeler bedriften og den enkelte kan få ved å delta i standardiseringsarbeidet.

Rekruttering av komitémedlemmer

Kort oppsummert er de største fordelene tilgangen til et faglig nettverk, tilgang til relevante arbeidsdokumenter og muligheten til å påvirke utviklingen av «sine» standarder. I en NEK normkomité treffer du eksperter fra din bransje i Norge på en nøytral grunn, med representanter fra myndigheter, brukere og leverandører. Et komitémedlem må regne med å bruke tid på 2 til 4 årlige møter, samt tid til lesing og kommentering av dokumenter forut for møtene. Som medlem i en NEK-komité gis du også muligheten til å delta i de internasjonale arbeidsgruppene som forfatter standardene.

Medlemmenes bakgrunn varierer, men felles er interessen og forståelsen for at standardiseringsarbeidet bidrar til økt sikkerhet i, og raskere utbredelse av ny teknologi og nye produkter. Områder med et spesielt behov for flere medlemmer er komitéene som arbeider med integrasjon av lokalproduksjon i lavspentnettet, AMS, fjernstyring og datautveksling, cyber security, smarte nett, automatisering og energilagringssystemer.

Er du interessert, eller har andre interesser innenfor det elektrotekniske feltet, så ikke nøl med å ta kontakt.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023