Tilbake

Forslag fra IEC – ny teknisk komité for nettforvaltning

NEK har mottatt en forespørsel fra IEC om interessen og behovet for et nytt standardiseringsområde innen forvaltning av elnett (asset management). Under er et sammendrag av forespørselen.

Vedlikehold av elektrisk infrastruktur

Har du kommentarer til noen av disse punktene er du velkommen til å sende en epost til lars.ihler@nek.no innen 23.9.2016:

  • Relevans
  • Behovet for standardisering innen dette området
  • Nye standarder som erstatning for egne/dagens løsninger
  • Interesse for å delta i komitéarbeid nasjonalt/internasjonalt
  • Annet/generelle kommentarer

IEC white paper

Det er for øvrig også et initiativ på europeisk plan innenfor dette feltet, men arbeidet er ikke igangsatt. NEK ser det uansett som en fordel at IEC øker innsatsen på området. Vi i NEK er kjent med at det finnes metoder, løsninger og systemer som nettforvalterne har stor nytte av i Norge. Blant andre Sintef, REN, Energi Norge og nettselskapene selv har i stor grad bidratt til at forvaltningen har rutiner og løsninger på plass. Vi tror likevel at norske nettselskap på sikt vil kunne få store gevinster av at IEC setter forvaltningen av aldrende nett på sin dagsorden.

Sammendrag av IECs forespørsel

Bakgrunn: Japans nasjonalkomité har i henhold til gjeldende retningslinjer sendt forslaget nedenfor til alle IECs nasjonale komiteer, inkl. NEK. Nasjonalkomitéene bes om å stemme for eller mot opprettelsen av en ny teknisk komité, samt begrunnelser for sine beslutninger.

Forslag og begrunnelse: Å etablere en ny teknisk komité, TC, «Standardisering av nettforvaltningen i kraftsystemene», med virkeområde «Standardisering innen forvaltning av elnett, spesielt for aldrende nett.» Aldringen av elnettene i industrialiserte land gir for første gang i historien utfordringer for nettselskapene med tanke på en best mulig forvaltning. Manglende standarder for eksempelvis testing og tiltak for forskjellige typer utstyr og materiell gjør at nettselskapene ofte må finne egne løsninger. Mange industrialiserte land vil ha nytte av standarder innenfor dette området. Til slutt vises det til «IEC Market Strategy Board White Paper Strategic asset management of power networks» som bakgrunn for forslaget.

Arbeidsprogram: Den nye komitéen skal blant annet dekke terminologi, inspeksjons- og diagnosemetoder, tiltak og feilrapportering, kalkyle av levetidskost, metoder for risikoevaluering og beregning av ytelsesindikatorer (SAIDI, SAIFI, CAIDI, etc.).

Lignende arbeid andre steder: Det finnes ingen annen organisasjon som dekker forvaltning av elnett, med vekt på aldrende nett, selv om lignende arbeid utføres blant annet av disse komitéene: TC8, TC56, CIGRÉ C1, ISO/TC251.

Neste skritt og frist

NEK vil sammenstille alle mottatte kommentarer og gi en samlet norsk tilbakemelding til IEC innen utgangen av september 2016.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023