Tilbake

Den europeiske tredjeparts produktsertifiseringorganisasjonen har flyttet til Brussel

Den tidligere EEPCAs (European Electrical Products Certification Association) sekretariat i Paris, er nå omdøpt til ETICS (European Testing, Inspection & Certification System) og har flyttet til Brussel.

ETIC ENEC logo

ETICS holder til i samme lokaler som CEOC (the International Confederation of Inspection & Certification Organisations) og IFEA (International Federation of Inspection Agencies).

Formålene og funksjonene til CEOC og IFEA er i stor grad komplementære og medlemmene dekker samsvarsvurdering av et bredt spekter av produkter, utstyr, installasjoner og systemer. Samlokalisering av ETICS med de to øvrige organisasjoner legger en ny dimensjon til samarbeidet, dvs. tredjeparts produktsikkerhetsertifisering og merking, først og fremst i elektroproduktområdet.

Den viktigste rollen til ETICS er å forvalte og videreutvikle ENEC-merket, den unike europeiske frivillige tredjeparts sertifiseringsmerke for forbrukerprodukter basert på en one-stop-tjeneste. Medlemsorganer som tilbyr tilhørende testing, inspeksjon og sertifisering, er 27 store sertifiseringsorganer for elektriske produkter i 21 forskjellige europeiske land, deriblant Nemko i Norge.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Et historisk blikk på IEC TC 3 

Dato
24.01.2024

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023