Tilbake

NY NEK 700:2016 lanseres på Eliaden 31. mai kl 1400

Kabling for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer for tele, data og TV (ekom) er en viktig del i samfunnet. Dette reflekteres også i forskrifter og regler fra myndighetens side. Krav til kvalitet og pålitelighet er blitt livsviktig og samfunnet har behov for at kommunikasjonsløsninger til enhver tid fungerer.

Forsidebilde NEK 703:2016
Audun Braastad

Nåværende NEK 700 ble lansert i 2012 og bestod den gang av to deler; NEK 700 del A og NEK 700 del B.

NEK 700:2016 er ytterligere delt opp med tanke på å samle fagkategorier i samme bok.

NEK 700:2016 består av:

NEK 701:2016 Felles kablingssystemer

NEK 702:2016 Installasjon av kabling

NEK 703:2016 Anlegg og infrastruktur i datasentre

NEK 700 serien er verktøyet myndighetene henviser til som fundament for planlegging og bygging av funksjonelle kablingsinstallasjoner i alle typer bygg. Det er også det verktøyet bransjen bør benytte for å sikre at minimumskravet til kvalitet oppfylles i alle deler av infrastrukturen for informasjonsteknologi og kommunikasjonssystemer.

NEK 700 serien bygger på internasjonale standarder og er oversatt og tilpasset norske forhold av Norsk elektroteknisk komite NK25/205/215.

NEK 700 serien må også sees i sammenheng med andre relevante normer som har tilgrensende fagområder, f.eks. NEK 400 elektriske lavspenningsinstallasjoner, NEK 399 tilknytningspunkt for el- og ekomnett, NEK 700:2012 del B Kablingssystemer for TV og NEK TR 750: Fiberoptisk aksess til bruker.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024