Tilbake

Standarder er viktige brikker i en rasjonell og effektiv anskaffelsesstrategi

Standarder bidrar til at utstyr og systemer passer sammen og inneholder krav til funksjonalitet, kvalitet, ivaretakelse av HMS, samt inneholder krav til testprosedyrer.

En del av kontraktsretten

Alle som arbeider med prosjektering og utførelse av kompliserte systemer vet hvor krevende det er å få med alle de viktige detaljene. Det er først når man glemmer disse at man ofte går på en smell i ettertid om det skulle oppstå tvister om hva som skulle vært levert.

I standardiseringsarbeidet har eksperter fra begge sider av bordet sittet samlet og funnet et godt balansepunkt. De har videre vært gjennom en grundig prosess, hvor de er lagt under lupen av andre eksperter. Ferdige standarder bør derfor alltid være utgangspunkt ved spesifikasjonsarbeidet, sier fagsjef Leif T. Aanensen hos NEK.

Bruk kostbare prosjektressurser riktig

Aanensen mener det er meningsløst å bruke kostbare konsulenttimer til å finne opp kruttet på nytt innen områder hvor standardverket er komplett. De fleste standarder inneholder:

  • Et klargjørende begrepsapparat
  • Tydelige krav til teknisk utførelse og kvalitet
  • Beskrivelse av anerkjente metoder
  • Oppstiller valgmuligheter (handlingsrom)
  • Gir krav til testing og toleranser

Med mindre man er overbevist om at prosjekterende selv greier å få med seg alle disse og flere viktige elementer på en bedre måte, bør det være lite tvil om hvor starten på prosessen bør være.

Helheten

De over 100 tekniske komiteene på globalt, Europeisk og på nasjonalt nivå arbeidet med et overordnet formål – at ulike delelementer skal passe inn i en helhet.

Dette er kanskje den mest krevende delen i arbeidet – og som mange andre miljøer tar lett på. Når man etter hvert sitter der med et puslespill hvor brikkene billedlig talt må skjæres til for å passe, så forstår man fort at det koster tid og penger, avslutter Aanensen.

Bruker eller utvikler?

Det store flertallet velger å være aktive brukere av standarder, mens over 500 eksperter fra norsk næringsliv og forvaltning bidrar aktivt i NEKs mange komiteer. De siste årene har det vært 5 % vekst i ekspertmassen, hvilket tyder på at interessen øker.

Om du ønsker å tilhøre den siste gruppen – ekspertene – så kan en av NEKs nærmere 100 tekniske komitéer være noe for deg?

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023